Archív pre rubriku: Živočíšna výroba

Filter

Mekka nášho chovu koní

Národný žrebčín Topoľčianky patrí medzi významné svetové žrebčíny a právom ho možno považovať za naše národné kultúrne dedičstvo. V maštaliach Národného žrebčína sa nachádza vyše 550 ušľachtilých koní troch génových európskych zdrojov, lipican, hucul a shagya arab, ktoré dopĺňajú plemená slovenský teplokrvník a arabský plnokrvník. Veľkému záujmu fanúšikov koní a...

Kategórie: Živočíšna výroba

Špecifiká alternatívneho chovu ošípaných

Alternatívny chov ošípaných sa stáva legitímnou súčasťou chovu prasiat. Je to dané dopytom po produkcii „bioošípaných“. Pre mnohých ľudí sa ekologické produkty stali súčasťou života, pretože sú chutnejšie a zdravšie ako tie, ktoré pochádzajú z konvenčného poľnohospodárstva a taktiež postupy pri ich chove sú šetrné k životnému prostrediu.

Kategórie: Živočíšna výroba

Obdobie bahnenia oviec

V našich klimatických podmienkach prebieha bahnenie oviec väčšinou v zimných mesiacoch - koniec januára, február, prípadne začiatok marca. Presnejší dátum je s ohľadom na predaj veľkonočných jahniat závislý od dátumu veľkonočných sviatkov. Tomu chovateľ už v jeseni predchádzajúceho roka prispôsobí termín pripúšťania. ...

Kategórie: Živočíšna výroba

Sú jerseyky efektívnejšie?

Keďže kŕmne náklady tvoria 52 až 58% z celkových nákladov na produkciu mlieka, efektivita konverzie krmiva je hodnotným porovnávacím kritériom odhadu celkovej ekonomiky chovu. Dodatočnými parametrami k dojivosti a príjmu sušiny kŕmnej dávky pre hodnotenie skutočnej efektivity produkcie sú potom parametre genetiky, plemena, veku, poradia laktácie, fázy reprodukčného cyklu, telesnej...

Kategórie: Živočíšna výroba

Produkcia peľu na včelích farmách

V súčasnosti je veľa fariem zameraných na produkciu tradičných poľnohospodárskych produktov, avšak v poslednom období sa zvyšuje počet tzv. domácich malých včelích fariem za účelom získavania včelích produktov so zameraním najmä na med. I napriek náročnosti prevádzky týchto fariem je zaznamenaný nárast po „špecifických“ prírodných doplnkoch – peli.

Kategórie: Živočíšna výroba

Svetové jazdecké hry FEI budú v Normandii

Svetové jazdecké hry Alltech FEI World Equestrian Games™ sú celosvetovou súťažou koní na vrchole výkonnosti. V tomto roku sa budú konať vo francúzskej Normandii a nadviažu na úspech Svetových jazdeckých hier Alltech FEI v Kentucky v roku 2010, kde 16 dní prebiehali majstrovské súťaže v ôsmich disciplínach.

Kategórie: Živočíšna výroba