Archív pre rubriku: Živočíšna výroba

Filter

Včelia materská kašička ponúka výživu

V súčasnej modernej konzumnej spoločnosti je oprávnene v pozornosti a vo výbere aj konzumácia, využívanie a sledovanie tých potravinárskych, poľnohospodárskych produktov, pre ktoré je typické široké spektrum ich „aplikovateľnosti“ od potravín, výživových doplnkov až po tzv. domáce lekárničky.

Kategórie: Živočíšna výroba

Chov oviec: Tradícia, ktorá zaväzuje

„Tradícia chovu oviec na Slovensku nás všetkých zaväzuje aj do budúcnosti“ - znelo motto konferencie, ktorú 26. až 27. júna zorganizoval NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra v spolupráci so Zväzom chovateľov oviec a kôz (ZCHOK) na Slovensku a Katedrou špeciálnej zootechniky SPU v Nitre. ...

Kategórie: Živočíšna výroba

Aktuálne otázky ovčiarstva

NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra v spolupráci so Zväzom chovateľov oviec a kôz na Slovensku a Katedrou špeciálnej zootechniky SPU v Nitre zorganizoval 26. – 27. júna konferenciu na tému Aktuálne otázky ovčiarstva na Slovensku.

Kategórie: Živočíšna výroba

Výživou zvierat ku kvalitným potravinám

Prehlbovanie znalostí o vzťahu medzi stravou a zdravím vedie k hlbšiemu pochopeniu vplyvu zloženia potravín na fyziologické funkcie a zdravotný stav konzumentov. U poučených spotrebiteľov rastie záujem o nové bezpečné potraviny, preukázateľne prinášajúce krátkodobé i dlhodobé zlepšenie zdravotného stavu a životnej pohody a obmedzujúce riziká chronických ochorení. Také potraviny, ktoré...

Kategórie: Živočíšna výroba