Filter

Poskytovanie služieb v štátnych príspevkových organizáciách

Ekonomika v Európskej únii sa po odstránení počiatočných bariér stala predovšetkým ekonomikou služieb. Mohutný a živelný rast sféry služieb bol umožnený predovšetkým zrušením štátnych regulácií na finančných trhoch a rozvojom nových technológií, čo sa premietlo do vzniku profesionálnych služieb aj v oblasti poľnohospodárstva. Po našom vstupe do Európskej únie bol...

Kategórie: Spravodajstvo

MPRV prvýkrát v histórii zverejnilo mapy poľnohospodárskych plôch

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR zverejňuje prvýkrát v histórii Slovenska plochy, ktoré obhospodarujú poľnohospodári a môžu na ne žiadať tzv. priame platby. Vďaka unikátnej spolupráci s Úradom geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR si budú môcť poľnohospodári aj vlastníci svoje vlastnícke vzťahy obhospodarovanej pôdy jednoduchým a prehľadným spôsobom...

Kategórie: Spravodajstvo

Končí sa to len vyhláseniami

Vláda Slovenskej republiky vo svojom Programovom vyhlásení na roky 2016 - 2020 deklarovala, že „v súlade s pravidlami SPP EÚ vláda zintenzívni podporu sektorov, ktoré sú potenciálnymi zdrojmi zamestnanosti, najmä živočíšnej výroby, ovocinárstva, zeleninárstva, vinohradníctva ale aj potravinárskeho priemyslu“.

Kategórie: Spravodajstvo

Quo vadis, kura domáca?

Gallus gallus domesticus, čiže kura domáca, pochádza z juhovýchodnej Ázie, a domestikovaná bola približne 4 000 rokov pred naším letopočtom v dnešnom Thajsku a vo Vietname, odkiaľ sa potom postupne rozšírila do celého sveta. ...

Kategórie: Spravodajstvo