Filter

Vyššie úrody, ale i sortiment

Sebestačnosť vo výrobe zeleniny a jej nižšia kvalita z dovozu je témou, ktorou sa zaoberajú masmédiá alebo sa o nej diskutuje medzi spotrebiteľmi. Pri pohľade na našu produkciu konštatujeme, že hektárové úrody stúpajú, ale na druhej strane sa vytráca kvalita, chuť, aróma a trvanlivosť.

Kategórie: Spravodajstvo

Technológie využívané na ťažbu a sústreďovanie dreva v lesnom hospodárstve Slovenska

Lesy môžeme považovať za strategické bohatstvo krajiny. Nielen preto, že pri racionálnom obhospodarovaní ide o nevyčerpateľný zdroj drevnej suroviny, ale popri množstve ďalších dôležitých funkcií je aj strategickým zdrojom pitnej vody. Podľa rôznych zdrojov lesy poskytujú 50 až 70 % pitnej vody dostupnej pre ľudí. Kým národné poľnohospodárstvo je nevyhnutné...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Prognóza úrod kukurice siatej v roku 2018

Kukurica je už od dávna nazývaná kráľovnou našich polí a to nielen z dôvodu jej veľkoplošného zastúpenia na našom území, ale aj z hľadiska jej širokého využitia v poľnohospodárstve, v potravinárstve i v priemysle. Produkcia tejto dôležitej plodiny sa za posledné storočie významne zvýšila. Pri jej širokoriadkovom spôsobe pestovania je...

Kategórie: Rastlinná výroba

Deň poľa kukurice s benefitmi

Koniec augusta patril Dňu poľa zameraného na predstavenie hybridov kukurice spoločnosti Oseva a.s. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci a na poliach spoločnosti SLOV – MART, s.r.o. Pestovatelia trnavského regiónu sa mohli presvedčiť, ako hybridy kukurice ustáli nie práve najpriaznivejšie tohtoročné podmienky.

Kategórie: Rastlinná výroba