Filter

Nízke ceny utlmujú chovy zvierat

V zemplínskom regióne investície do pôdy v minulom roku nepriniesli očakávané výsledky. V rastlinnej výrobe boli dosiahnuté nižšie úrody ako je priemer za ostatných päť rokov. Nespokojnosť bola aj s kvalitou obilnín a krmovín. Na druhej strane, nižšiu produkciu obilnín a olejnín kompenzovali vyššie ceny týchto plodín.

Kategórie: Nezaradené

Česi chystajú zvýšenie dane na potraviny

Potraviny v Českej republike v blízkej budúcnosti zdražia. Tamojšia vláda chce zjednotiť sadzbu dane z pridanej hodnoty na tovar a služby, takže v prípade potravín sa namiesto 10-percentnej dane bude uplatňovať daň vo výške 20 percent. Výnimku bude tvoriť sedem položiek, ktorých výber vzbudzuje viaceré otázniky.

Kategórie: Nezaradené

Briti spomínajú na epidémiu

Vo februári 2001 sa pre mnohých britských roľníkov začalo najťažšie obdobie v ich profesionálnom živote. Vypukla vtedy epidémia krívačky a slintačky. V snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia museli britskí farmári zahubiť vyše šesť miliónov hospodárskych zvierat.

Kategórie: Nezaradené

Prognózy cenového burzového výboru

Cenový burzový výbor Komoditnej burzy Bratislava (KBB) očakáva, že v najbližších troch mesiacoch výrazne vzrastú ceny olejnín. Ako informoval predseda výboru Pavol Scholtz, aktuálne ceny olejnín sa totiž oproti predpokladu spred dvoch týždňov znížili. Na príčine bola správa o predpokladanej dobrej úrode sóje v Južnej Amerike.

Kategórie: Nezaradené

Pripravení na jar

Správne slovo, ktoré vystihuje súčasnú situáciu na trhu je pestrosť. Špičkové firmy každý rok prichádzajú s novinkami, ktoré sa však dlho neudržia a sú nahradené ďalšími. Čoraz dynamickejšie striedanie plodín so sebou prináša aj čoraz väčšiu konkurenciu....

Kategórie: Nezaradené

Rok extrémov

Rok 2010 bol spolu s rokom 2005 najteplejší od začiatku pravidelných meraní v roku 1880, no zároveň bol vyhodnotení ako najdaždivejší v histórii meraní od roku 1900. Aj takéto informácie zazneli na zimnom stretnutí poľnohospodárov v Nitre, ktorú zorganizovala spoločnosť Pioneer Hi-Bred Slovensko spol. s r.o.

Kategórie: Nezaradené

Tri novinky pre efektívnu ochranu

Nový fungicíd do obilnín a morforegulátor do repiek predstavila v polovici februára spoločnosť BASF, spol. s r.o. Na seminári venovanom predovšetkým ochrane rastlín sa tiež hovorilo o novom koncepte AgCelence. Okrem ochrany porastov proti chorobám je podpora fyziologických vlastností práve tým benefitom, ktorý táto inovácia prináša.

Kategórie: Nezaradené

Zamerané na výživu

Optimálna výživa rastlín je základným predpokladom pre úrodu a kvalitu pestovaných plodín, čo je jeden z hlavných dôvodov, prečo spoločnosť Duslo, a.s. Šaľa v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre každoročne organizuje seminár o racionálnom používaní priemyselných hnojív a pesticídov. Dôvodom je oboznámiť poľnohospodárov s novinkami na trhu a...

Kategórie: Nezaradené

Pestovanie repky je niekedy náročné

Poľnohospodárske družstvo „Veľké Ripňany“ v minulom roku oslávilo šesťdesiate výročie svojej existencie. „Vznikli sme zlúčením viacerých družstiev a v súčasnosti hospodárime v osemnástich katastroch na 4 000 ha poľnohospodárskej pôdy“, uviedol Ing. Peter Ondrášek, hlavný agronóm PD Radošinka....

Kategórie: Nezaradené