Filter

Zemplínski zeleninári už sľubom neveria

Šéf rezortu pôdohospodárstva Zsolt Simon by chcel v nasledujúcich troch rokoch zvýšiť počet pracovných miest na vidieku o 7 450 osôb, z toho 4-tisíc by malo pribudnúť v zeleninárstve a ďalšie tisícky v ovocinárstve. Pomohlo by to zvýšiť i produkciu ovocia a zeleniny, ktorá je v súčasnosti pokrývaná dovozom spoza...

Kategórie: Nezaradené

V chove nosníc pretrváva klietkový spor

Zákaz chovu nosníc v batériových klietkach, ktorý v krajinách Európskej únie vstúpi do platnosti od začiatku budúceho roku, je z rôznych dôvodov tŕňom v oku chovateľov z viacerých štátov. Niektorí sa sťažujú, že im prechodné obdobie nestačilo a požadujú odklad zákazu. Iní sú na zmenu pripravení, do nových klietok investovali...

Kategórie: Nezaradené

Sezóna sa zatiaľ ukazuje dobre

Vlaňajšok bol v Poľno SME Palárikovo, s. r. o. z hľadiska hustosiatych obilnín podpriemerný, no pokiaľ ide o úrody kukurice až prekvapujúco dobrý. Napriek zaplaveným pôdam a výpadku úrody na výmere okolo tisíc hektárov hodnotí minulú sezónu Pavol Hudák, výrobný riaditeľ spoločnosti, pozitívne. Poľnohospodársky rok ukončili so ziskom. ...

Kategórie: Nezaradené

Dilema

Došlo k tomu, čoho sa viacerí obávali a čo mnohí predpovedali. Vplyvom udalostí predchádzajúcich týždňov sa status Maďarska, ako krajiny, kde je pestovanie GMO prísne zakázané, otriasa v základoch.

Kategórie: Nezaradené

P. Baco: Veľký krik má zakryť ďalšiu diskrimináciu

V súvislosti s prípravou Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013 nám z bruselského ústredia pred časom ponúkli do diskusie niekoľko nových pojmov. Okrem „aktívneho farmára“ je to aj „zastropovanie“. Práve o tomto pojme a o rizikách, ktoré pre našich „veľkých poľnohospodárov“ môžu vyplynúť z jeho uplatnenia v praxi, je rozhovor,...

Kategórie: Nezaradené

Import myšlienok domáci výskum nenahradí

Obdobie transformácie radikálne zmenilo situáciu i pomer síl v našom pôdohospodárskom odvetví, vrátane jeho vedecko – výskumnej základne. Žiaľ, pohľad na jej aktuálny stav nie je práve radostný. Na to, ako súčasnú situáciu vnímajú samotní vedci sme sa opýtali doc. Ing. JOZEFA KONÔPKU, CSc., predsedu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (SAPV).

Kategórie: Nezaradené