Filter

Platia, no so škrípajúcimi zubami

Agrárna samospráva opakovane pripomína, že opatrenia na konsolidáciu verejných financií, ktoré začali platiť v tomto roku, majú negatívny vplyv na ekonomiku poľnohospodárskych podnikov. Ide napríklad o zrušenie takzvanej červenej nafty, či nezamedzenie možnosti výrazného zvýšenia dane z pozemkov. My sme sa pokúsili zistiť, do akej miery pristúpili obce v tomto...

Kategórie: Nezaradené

Farmárske trhy sú v Čechách hitom

Farmárske trhy vzbudzujú v Českej republike prinajmenšom taký ošiaľ, ako pred časom vyvolal predaj mlieka prostredníctvom automatov. Nápad ponúkať na námestiach čerstvé regionálne výrobky priamo od roľníkov sa páči všetkým zúčastneným stranám, a tak farmárske trhy organizuje snáď každé väčšie mesto.

Kategórie: Nezaradené

K lepšiemu

V ekonomike hrajú dôležitú úlohu očakávania a vyhliadky. Nie náhodou sa touto činnosťou živia mnohé renomované agentúry a ctené inštitúcie.

Kategórie: Nezaradené

Hydinári broja proti importu

Dovážané hydinové mäso je nekvalitné. Podľa Daniela Molnára, riaditeľa Únie hydinárov Slovenska, to potvrdzujú výsledky kontrol štátnej správy zamerané na kvalitu hydinového mäsa, ktoré sa uskutočnili na sklonku minulého roka.

Kategórie: Nezaradené

Vznikla Svetová poľnohospodárska organizácia

Zabezpečenie dostatku potravín, vyrovnanie sa s klimatickými zmenami, zlepšenie životnej úrovne roľníkov, zvýšenie ekonomickej životaschopnosti vidieka, väčšia kontrola cenových výkyvov – to sú hlavné oblasti, na ktoré sa plánuje sústrediť novovzniknutá Svetová poľnohospodárska organizácia.

Kategórie: Nezaradené