Predstavili modernizované portfólio

Druhý novembrový deň sa v Rudiciah na Morave niesol v znamení poľnohospodárskej techniky. Spoločnosť TOKO Agri a.s. usporiadala v priestoroch svojho obchodného strediska konferenciu, ktorú otvárala séria prednášok a zakončovalo poľné predvádzanie techniky z produktového portfólia.

Naslúchajú požiadavkám zákazníkov

„Naša práca je reakciou na požiadavky zákazníkov. Rovnako, aké rôznorodé sú výrobné podmienky jednotlivých podnikov prvovýroby, berúc do úvahy napríklad iba okruh niekoľkých kilometrov, tak aj my, ako predajca poľnohospodárskej techniky, sa musíme prispôsobiť daným prírodným podmienkam a ku každému zákazníkovi pristupovať individuálne. V každom prípade, hlavnou požiadavkou zo strany používateľov na mechanizáciu je jej spoľahlivosť. Tá je priamo ovplyvnená použitým materiálom pri výrobe stroja, ale aj celkovou zložitosťou a počtom uzlov, v tomto prípade napríklad hydraulických uzlov na stroji. Obecne platí, že čím zložitejší je celý systém, tým je vyššia pravdepodobnosť výskytu poruchy,“ týmito slovami otvoril konferenciu Ing. Tomáš Kořínek, zakladateľ a konateľ spoločnosti TOKO Agri a.s. a pokračuje. „Každý používateľ poľnohospodárskej mechanizácie očakáva, že jej využívaním dosiahne zníženie nákladov, pri súčasnom zachovaní kvality a spoľahlivosti strojov. Pri riešení tohto problému dokážeme poľnohospodárom pomôcť a ponúknuť takú techniku, ktorá splní všetky tieto požiadavky. Zo všetkých nami zastupovaných značiek poľnohospodárskej techniky spomeniem napríklad legendárne traktory ruskej produkcie Kirovets, náradie pre spracovanie pôdy Promagro, bieloruskú zberovú techniku Gomselmaš alebo minimalizačné náradie pre sejbu a spracovanie pôdy z Anglicka, značku Claydon. “

Viac v RN č. 48

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *