Archív programov

Diskusné okrúhle stoly na Agrokomplexe 2018 – sprievodný odborný program

Diskusný okrúhly stôl na tému: Spoločná poľnohospodárska politika EÚ 2021 – 2027

II. časť, diskusia s publikom

Hostia: Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády Slovenskej republiky, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Helena Patasiová, predsedníčka Agrárnej komory Slovenska
Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
Dušan Chrenek, vedúci oddelenia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka EK v Bruseli
moderátor: Juraj Huba

Moderátor: Juraj Huba

Diskusné okrúhle stoly na Agrokomplexe 2018 – sprievodný odborný program

Diskusný okrúhly stôl na tému Spoločná poľnohospodárska politika EÚ 2021 – 2027

I. časť, diskusia pozvaných hostí

Hostia:  Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády Slovenskej republiky, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Helena Patasiová, predsedníčka Agrárnej komory Slovenska, Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku,
Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Dušan Chrenek, vedúci oddelenia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka EK v Bruseli

Moderátor: Juraj Huba

Agrokomplex 2018

Slávnostné otvorenie Agrokomplexu 2018 a krátky pohľad na výstavu

Pol’nohospodársko-ekonomická konferencia – Záver konferencie

Konferencia  na tému “  Situácia a perspektívy trhu vybraných agropotravinárskych komodít v Slovenskej republike “

sa konala  22.3.2018 v Senci, za účasti generálneho riaditeľa sekcie pôdohospodárstva MP a RV SR  Ing. Štefana Rybu, PhD.

Organizačne ju pripravili  vydavateľstvo Profi Press  s.r.o. –  týždenník Roľnícke noviny v spolupráci s  NPPC – Výskumným ústavom ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva.