Moderátor:
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Audio záznam:
Stáhnout

Celoslovenské dni poľa – odborný seminár SPU v Nitre

Odborný seminár na tému: Utláčanie pôdy – príčiny, dopady, možnosti eliminácie. Prednáša prof. Ing. Vladimír Rataj, Phd., SPU Nitra