Moderátor:
Viera Uvírová
Audio záznam:
Stáhnout

Choroby a škodcovia ozimín na jeseň a ochrana proti nim

Odborná diskusia s doc. Ing. Kamilom Hudecom, PhD. z Katedry ochrany rastlín SPU v Nitre

Partner:

Adama Agriculture Slovensko spol. s r.o.