Moderátor:
Bohumil Urbánik
Audio záznam:
Stáhnout

Komora môže byť silná vtedy, ak bude silná aj v regiónoch

Diskusia s Ing. Jozefom Šumichrastom, PhD., riaditeľom Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Trnava