Moderátor:
Ing. Patrícia Dolešová, PhD.
Audio záznam:
Stáhnout

Kvalita a bezpečnosť potravín

Diskusia s prof. Ing. Jozefom Golianom, Dr. – vedúcim Katedry hygieny a bezpečnosti potravín na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre a súdnym znalcom v odbore Potravinárstvo – skúmanie potravín na tému: Kvalita a bezpečnosť potravín.