Novinky na Celoslovenských dňoch poľa 2018

Predstavenie noviniek a pozdravy návštevníkom na Celoslovenských dňoch poľa 2018  vystavovateľmi