Archív programov

Pol’nohospodársko-ekonomická konferencia -Situácia na trhu s jatočnými ošípanými a bravčovým mäsom

Konferencia  na tému “  Situácia a perspektívy trhu vybraných agropotravinárskych komodít v Slovenskej republike “

sa konala  22.3.2018 v Senci, za účasti generálneho riaditeľa sekcie pôdohospodárstva MP a RV SR  Ing. Štefana Rybu, PhD.

Organizačne ju pripravili  vydavateľstvo Profi Press  s.r.o. –  týždenník Roľnícke noviny v spolupráci s  NPPC – Výskumným ústavom ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva.

Pol’nohospodársko-ekonomická konferencia – Zahájenie

Konferencia  na tému “  Situácia a perspektívy trhu vybraných agropotravinárskych komodít v Slovenskej republike “

sa konala  22.3.2018 v Senci, za účasti generálneho riaditeľa sekcie pôdohospodárstva MP a RV SR  Ing. Štefana Rybu, PhD.

Organizačne ju pripravili  vydavateľstvo Profi Press  s.r.o. –  týždenník Roľnícke noviny v spolupráci s  NPPC – Výskumným ústavom ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva.

 

Kvalita a bezpečnosť potravín

Diskusia s prof. Ing. Jozefom Golianom, Dr. – vedúcim Katedry hygieny a bezpečnosti potravín na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre a súdnym znalcom v odbore Potravinárstvo – skúmanie potravín na tému: Kvalita a bezpečnosť potravín.

Moderátor: Ing. Patrícia Dolešová, PhD.

Traktory II

Diskusia s Ing. Jaroslavom Šrolom, obchodným riaditeľom firmy HRIADEĽ, spol. s r.o. na tému súčasnosť a nové trendy u traktorov so zameraním na značku FENDT

Moderátor: Vladimír Vojtka

Vývoj traktorov

Odborná diskusia na tému „Vývoj traktorov“ s doc. Ing Jozefom Ďuďákom, CSc. z Katedry strojov a výrobných biosystémov Technickej fakulty SPU v Nitre

Moderátor: Vladimír Vojtka

Agrofestival 2017

Prezentácia traktorov Valtra a poľnohospodárskej techniky Kverneland