Archív programov

Slovensko a nová SPP po roku 2020

Diskusný okrúhly stôl na tému spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020 v rámci sprievodného programu na výstave Agrokomplex 2017

Moderátor: Juraj Huba

Výstava Agrokomplex 2017 po novom

Riaditeľ štátneho podniku agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, JUDr. Mário Dinga, predstavuje novú koncepciu výstavy Agrokomplex.

Moderátor: Malvína Gondová

Celoslovenské dni poľa – novinky

Zástupcovia jednotlivých spoločností na Celoslovenských dňoch poľa predstavujú svoje produkty pre rastlinnú výrobu

Moderátor: Viera Uvírová

AGRION má nového prezidenta.

Diskusia šéfredaktora Roľníckych novín Bohumila Urbánika s prezidentom Agrionu Ing. Petrom Matejovičom

Moderátor: Bohumil Urbánik

Nové národné plemeno: Slovenská dojná ovca

Rozhovor s doc. RNDr. Milanom Margetínom, PhD., pedagógom na Katedre špeciálnej zootechniky – SPU Nitra, vedeckým pracovníkom NPPC – Výskumného ústavu živočíšnej výroby Nitra.

Moderátor: Ing. Patrícia Dolešová, PhD.