Archív programov

Výživa a hnojenie ozimín v jarnom období

Diskusia s Doc. Ing. Ladislavom Ducsayom Dr., z Katedry agrochémie a výživy rastlín, SPU Nitra na tému „Výživa a hnojenie ozimín v jarnom období“

 

Moderátor: Viera Uvírová

Aktivity producentov mlieka na Slovensku

Diskusia s Ing. Margitou Štefánikovou, riaditeľkou Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka

Moderátor:  Bohumil Urbánik,  šéfredaktor  týždenníka Roľnícke noviny

Moderátor: Bohumil Urbánik

Presné poľnohospodárstvo II.

Druhá časť diskusných relácií na tému “Presné poľnohospodárstvo – navigácia” s prof. Ing. Vladimírom Ratajom PhD.

Moderátor: Vladimír Vojtka

Presné poľnohospodárstvo I.

Prvá časť diskusných relácií na tému „Presné poľnohospodárstvo“ s prof. Ing. Vladimírom Ratajom PhD.

Moderátor: Vladimír Vojtka