Moderátor:
Juraj Huba
Audio záznam:
Stáhnout

Slovensko a nová SPP po roku 2020

Diskusný okrúhly stôl na tému spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020 v rámci sprievodného programu na výstave Agrokomplex 2017