Moderátor:
Vladimír Vojtka
Audio záznam:
Stáhnout

Vývoj traktorov

Odborná diskusia na tému „Vývoj traktorov“ s doc. Ing Jozefom Ďuďákom, CSc. z Katedry strojov a výrobných biosystémov Technickej fakulty SPU v Nitre