Moderátor:
Ing. Patrícia Dolešová, PhD.
Audio záznam:
Stáhnout

Vzdelávanie nových odborníkov pre poľnohospodársku prax

Odborná diskusia s prof. Ing. Jozefom Golianom Dr. – vedúcim Katedry hygieny a bezpečnosti potravín na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre