Videoreportáže

Za výsledkami stojí poctivá práca

Vznik poľnohospodárskeho družstva v Dolnom Lopašove sa datuje do roku 1955. V priebehu svojej histórie prešlo niekoľkými zmenami, vrátane zlúčenia s družstvami Chtelnica a Nižná, ktoré prebehlo v roku 1976, a opätovnému rozdeleniu v roku 1991. Od tej doby Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov funguje v nezmenenej podobe s charakterom klasického...

Kategórie: Reportáž

Festival pre priaznivcov poľnohospodárskej mechanizácie

Letisko v Dobrej Nive neďaleko Zvolena sa stalo opäť miestom, kde sa stretli poľnohospodári z blízkeho aj širšieho okolia. Konal sa tu totiž AGROFESTIVAL 2017, v poradí už druhý ročník podujatia, ktorý zorganizovala spoločnosť TOPAGRI Slovakia s.r.o., a Kverneland Group Slovakia s.r.o. oficiálny zástupcovia značiek poľnohospodárskej techniky Valtra a Kverneland....

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Manipulácia a váženie hovädzieho dobytka

V chove hovädzieho dobytka sa počas roka vykonáva veľa zootechnických a veterinárnych úkonov. K zvieratám treba individuálne pristupovať, fixovať ich, ošetrovať paznechty, vážiť či oddeľovať jedince od stáda. Za účelom ľahšieho, najmä však bezpečného zaobchádzania so stádom je preto nanajvýš vhodné používať manipulačné zariadenia.

Kategórie: Výstavy, Živočíšna výroba

Predviedla sa technika na práce po žatve

Každé ročné obdobie je niečím špecifické. Kombajny na poliach vystriedali pracovné súpravy za účelom spracovania pôdy, vykonania podmietky, prípadne súpravy, ktoré rovno aj založia nový porast. Mechanizáciu využívanú po žatve predviedla na pozemkoch spoločnosti Poľnohospodár Nové Zámky a.s. pri obci Bánov spoločnosť HRIADEĽ, spol. s r.o. zastupujúca niekoľko svetových značiek...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Sejbu so spracovaním pôdy si pochvaľujú

Spájanie pracovných operácií do jedného prejazdu techniky je výhodným riešením nielen vzhľadom na úsporu času a počet prejazdov po poli, ale predovšetkým je to o úspore nákladov. Obľúbeným riešením sú napríklad kombinované sejacie súpravy spájajúce prípravu pôdy so sejbou, prípadne prihnojením. Tento spôsob využíva aj Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, kde sejbu...

Kategórie: Poľnohospodárska technika