Archív autora: Bohumil Urbanik

Filter

Fond rieši 260 žiadostí mladých farmárov o osobitný nájom

Slovenský pozemkový fond (SPF) sa aktívne venuje osobitnému nájmu pôdy pre mladých farmárov. Do dnešného dňa fond eviduje stovky žiadostí mladých poľnohospodárov a poľnohospodárov spĺňajúcich podmienky malého podniku alebo mikropodniku. Osobitný nájom rieši SPF podľa nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom. Informoval...

Kategórie: Spravodajstvo

Dôležitý je pôvod mäsa, a nie to, odkiaľ je dodávateľ

Po nedávnom škandále s poľským hovädzím mäsom sa zástupcovia zriaďovateľov a prevádzkovateľov stravovacích zariadení sa prostredníctvom masmédií vyjadrovali k pôvodu mäsa, z ktorého pripravujú jedlo. Aby boli ich stravníci takpovediac „v pohode“, prevádzkovatelia so zjavnou spokojnosťou uvádzali, že situáciu si aktuálne zisťovali a môžu povedať, že mäso majú od slovenských...

Kategórie: Spravodajstvo