Filter

SPPK hodnotí rok 2018 ako kľúčový pri ozdravení agropotravinárstva

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) hodnotí rok 2018 ako kľúčový, počas ktorého sa podarilo presadiť viaceré zásadné témy súvisiace s ozdravením slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii Emil Macho, predseda SPPK, za účasti podpredsedov SPPK Mariána Šoltyho a Miroslava Štefčeka.

Kategórie: Spravodajstvo

Aktuálne články

Brexit ovplyvní najmä rozpočet na Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ

Ak Spojené kráľovstvo odíde z EÚ, pre poľnohospodárov to bude znamenať predovšetkým menej peňazí na Spoločnú poľnohospodársku politiku (CAP). Zostávajúce členské krajiny vrátane Slovenska budú musieť počítať so zvýšením národným zdrojov na spolufinancovanie európskych programov, ale aj so zvýšenou administratívou. Uviedol to Michal Feik z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...

Kategórie: Spravodajstvo

Sneh je dobrým zdrojom vlahy, holomráz môže byť pre farmárov problémom

Zima s vysokou snehovou pokrývkou je pre poľnohospodárov dobrou správou, sneh je totiž veľmi dobrým zdrojom vlahy. Mrazivá zima bez snehu, respektíve dlhotrvajúci holomráz môžu byť pre poľnohospodárov naopak katastrofou, pretože hrozí vymrznutie ozimných plodín. Teplá zima je u poľnohospodárov vítaná. Avšak aj u škodcov, ktorým teplé počasie v zime...

Kategórie: Spravodajstvo

Zakladanie porastov jačmeňa jarného a pšenice jarnej pri rôznom obrábaní pôdy

Poľnohospodárska pôda je zložitá dynamická sústava biologického charakteru pôsobiaca v krajinnom priestore a jej obrábanie má tiež biologický charakter. Toto obrábanie sa realizuje v zložitej sústave krajinného priestoru, je ovplyvňované mnohými faktormi pôdnych a poveternostných podmienok prostredia i činnosťou človeka.

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Predpoklady pre dosiahnutie optimálnych úrod jačmeňa jarného

V posledných desaťročiach sa pri výskume, do akej miery je obrábanie pôdy pri pestovaní plodín v rozličných pôdno-klimatických podmienkach potrebné, získalo veľa nových a cenných vedeckých poznatkov. Zdokonalili sa tiež technické prostriedky na obrábanie pôdy. V súlade s týmito poznatkami sú konvenčné systémy obrábania prehodnocované a perspektívne nahrádzané spôsobmi novými,...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Školenie pedagógov stredných odborných škôl

Agrion – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR organizovalo v dňoch 11. a 12. decembra v priestoroch Agroinštitútu v Nitre školenie pedagógov zo stredných odborných škôl. Za účasti odborníkov z Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, prof. h. c. prof. Pavla Finduru, PhD., vedúceho KSVB, doc. Ing. Jána Jobbágya,...

Kategórie: Poľnohospodárska technika