Filter

Aktuálne články

Hraboš poľný lokálne opäť na vzostupe

V miestach, kde nie sú proti hrabošom vykonávané ošetrenia, dochádza v intervaloch 3 - 4 rokov k jeho premnoženiu. Premnoženiu napomáha dnešný system obrábania pôdy s menším možstvom kultivačných zásahov, častokrát s vylúčením orby, veľké množstvo pozberových zvyškov na poli, veľa výmrvu, nevhodný osevný postup, ale aj dlhodobé otepľovanie.

Kategórie: Rastlinná výroba

Medzinárodný deň poľa v Euralis demo parku

S predsavzatím budovať tradíciu stretnutí s pestovateľmi a obchodnými partnermi, zorganizovala spoločnosť Euralis v polovici septembra vo svojom demo parku vo Veľkom Mederi prvý ročník medzinárodnej poľnej konferencie, ktorej súčasťou bolo predstavenie kompletného portfólia odrôd kukurice, sóje a ciroku. ...

Kategórie: Rastlinná výroba

Elektronické príslušenstvo traktorov

Vývoj nových koncepcií poľnohospodárskych traktorov je spojený s rastúcimi nárokmi na regulačné, riadiace, diagnostické a informačné zásahy. Súčasné traktory v podstate bez elektronického príslušenstva, resp. elektroniky nemôže existovať. Zavádzanie elektronizácie je riešené z dvoch aspektov. Prvý je z pohľadu ekológie, kde sú nastavené prepojenia a riadenie spaľovacieho motora s ostatnými...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa