Filter

Aktuálne články

Riziká a riadenie rizík v moderných podnikoch

Poľnohospodárstvo bolo vždy vystavené širokému spektru rizík, pričom ostatné roky sú toho jasným dôkazom. Poľnohospodári čelia rôznym rizikovým situáciám, ku ktorým radíme napríklad zvyšujúcu sa volatilitu cien poľnohospodárskych produktov, ale aj cien vstupov, zmenu klímy. Takisto čelia rastúcim ťažkostiam pri hľadaní kvalifikovaných pracovníkov ale tiež rastúcej kritike moderného intenzívneho poľnohospodárstva...

Kategórie: Spravodajstvo

Naša sila musí byť v jednote a v sile našich argumentov

Nedávno ste boli zvolená na čelo Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Jednou z vašich kľúčových úloh má byť zosúladenie aktivít všetkých pekárenských organizácií na našom trhu pod hlavičkou Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, keďže dodnes sa pekári okrem tohto zväzu združujú aj v ďalších troch profesijných združeniach –...

Kategórie: Spravodajstvo

Agroservis oslávil jubileum vo veľkom štýle

Spoločnosť Agroservis s. r. o. si pripravila pre zákazníkov, odbornú i laickú verejnosť špeciálny deň otvorených dverí, ktorý usporiadala počas dvoch dní. Špeciálnym v tom, že bol spojený s oslavou 25. výročia založenia spoločnosti. Pre návštevníkov bol pripravený bohatý kultúrny program a prezentácia poľnohospodárskej techniky nosných značiek John Deere, Bednar,...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Deň poľa Papillon – Východ 2018

Poľnohospodári východného Slovenska sa na konci júna po prvýkrát stretli v Úpore na „Dni poľa Papillon - Východ 2018“, ktorý usporiadala spoločnosť SAATBAU Slovensko. Na podujatí predstavili kompletné portfólio odrôd pšenice, slnečnice ročnej, kukurice siatej, sóje a repky doplnené o medziplodiny pre ozelenenie. Spoluorganizátor - spoločnosť AGROTIM spol. s r....

Kategórie: Rastlinná výroba

Vírus mozaiky pepina nielen na rajčiaku

Pôvodnou oblasťou výskytu vírusu mozaiky pepina (Pepino mosaic virus )je Peru (identifikovaný na ľuľku mäkkostnatom - Solanum muricatum). Prvý výskyt v januári roku 1999 zaznamenali vo väčšom rozsahu v rajčiakových skleníkoch v Holandsku. Ojedinelé infekcie boli pozorované aj na území Slovenska a iných štátov.

Kategórie: Záhradkár

Defilé mäsových plemien hovädzieho dobytka

Na 13. Národnej výstave hospodárskych zvierat sa v expozícii mäsových plemien hovädzieho dobytka prezentovalo 13 chovateľov, ktorí predstavili 50 zvierat deviatich plemien - charolais a limousine, mäsový simentál, blonde d`Aquitaine, salers, maďarský stepný dobytok, chianina a tiež plemená dexter a highland, ktoré sa výstave prezentovali po prvýkrát.

Kategórie: Výstavy, Živočíšna výroba