Filter

Aktuálne články

Významní živočíšni škodcovia jarnej repky

Na jarnej repky škodia okrem stonkových krytonosov podstate tie isté druhy fytofágov, ako na repke ozimnej, ale ich význam nie je vždy rovnaký. Niektoré druhy sú omnoho nebezpečnejšie a častejšie sa vyskytujú na jarnej, ako na ozimnej repke, niektoré zase opačne. Už počas vzchádzania na jar najnebezpečnejšími škodcami sú skočky...

Kategórie: Rastlinná výroba

Morenie osiva kukurice siatej

V úvode signalizácie upozorňujem na výnimku pri mimoriadnych situáciách. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR povoľuje od 1.marca do 28. júna 2019 do kukurice insekticídny prípravok Kentaur 5 G na kontrolu drôtovcov a pôdnych škodcov s reziduálnym účinkom približne jeden mesiac. Účinná látka chlorpyrifos patrí do skupiny organofosfátov, ktoré inhibujú...

Kategórie: Rastlinná výroba

Slnečnice pre rôzne technológie pestovania

Súčasťou jesenného seminára spoločnosti Syngenta Slovakia bolo aj predstavenie sortimentu slnečníc. Obchodná zástupkyňa, Kristína Nagyová, zároveň prezentovala výsledky pestovania slnečnice v pokusoch, ale i priamo u pestovateľov, hlavne v regióne juhozápadného Slovenska a v Čechách v minulom roku.

Kategórie: Rastlinná výroba

Nové moridlá pre suchovzdorné hybridy kukurice

Spoločnosť Syngenta Slovakia, s. r. o., zorganizovala koncom roka 2018 sériu tradičných jesenných seminárov, na ktorých predstavila sortiment osív kukurice a slnečnice na rok 2019 a tiež nové moridlá pre kukurice. Jeden z nich sa uskutočnil vo Svätom Petry, kde sa zúčastnili pestovatelia predovšetkým z podunajského regiónu Slovenska.

Kategórie: Rastlinná výroba

Ponuka obilnín pre sezónu 2019

„V jačmeni jarnom aj naďalej pretrváva zložitá situácia, pestovateľské plochy klesajú najmä pre náročnosť dopestovať komoditu s požadovanými sladovníckymi parametrami. Avšak jačmeň je stále zaujímavá plodina, napr. z hľadiska vstupov, ktoré nie sú až také vysoké, je tu však riziko vplyvu počasia, ktoré je nevyspytateľné.“

Kategórie: Rastlinná výroba

Do novej sezóny s novou generáciou odrôd

Sériu zimných seminárov pre poľnohospodárov už tradične usporiadala spoločnosť RWA SLOVAKIA, spol. s r. o. Jeden z nich sa uskutočnil v decembri 2018 v priestoroch Hotela Dolphin v Senci s programom zameraným na uvedenie novej značky kvality osív „G-SEED“, na sortiment odrôd a hybridov kukurice, slnečnice a ostatných jarín pre...

Kategórie: Rastlinná výroba