Archív autora: Ladislav Závodský

Filter

Možnosti zakladania krmív v chovoch HD

Zabezpečenie pravidelného zásobovania objemovými krmivami patrí takmer ku každodennej činnosti vo všetkých chovoch hovädzieho dobytka, ako aj niektorých ďalších skupín hospodárskych zvierat. V intenzívnych chovoch sa stretneme najmä so zakladaním a dávkovaním rôznych druhov konzervovaných objemových krmív doplnených o energeticky bohatšie komponenty. U menej výkonných stád sa často dávkuje iba...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Tradičné slovenské družstvo z Trebatíc

Keď sme premýšľali, kam zájsť na reportáž v novembri, za úlohu sme si dali nájsť a navštíviť jedno z popredných slovenských družstiev, ktoré zachováva tradičnú poľnohospodársku výrobu a zároveň sa venuje i pestovaniu cukrovej repy. Už pri príchode sme vedeli, že sme „trafili do čierneho“. Agro-Družstvo Trebatice je totiž bez...

Kategórie: Reportáž

Závlahové systémy u nás a vo Francúzsku (I)

Závlahy sú na našom území už po dlhšiu dobu podrobené kritike z dôvodu ich nízkeho využitia, ale taktiež i stavu, ktorý často nie je prevádzkyschopný. Z tohto dôvodu sa tí najpovolanejší rozhodli zorganizovať konferenciu za účasti francúzskych odborníkov, ktorí sa snažili priniesť svoje know-how i medzi slovenskú odbornú verejnosť.

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Prehliadka portfólia spoločnosti Joskin

Počas druhého dňa čakali na návštevníkov predstavenia rozličných strojov z portfólia firmy Joskin na rozličných stanovištiach. Zástupcovia spoločnosti nás informovali o výhodách a pokrokových riešeniach, ktoré ponúkajú jednotlivé nové a inovované stroje. Ako sme už spomínali, spoločnosť Joskin je špecialistom na aplikáciu maštaľného hnoja a hnojovice. Prezentácia strojov teda nemohla...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Technika na prípravu pôdy a sejbu v jarnom období

Znižovanie celkových nákladov na založenie porastu patrí medzi dôležité úlohy ich pestovateľov poľných plodín. Konvenčným spracovaním pôdy, v ktorom dominuje orba a následný súbor pracovných operácií, sa čoraz viac chápe technologický postup, ktorým možno síce dosiahnuť splnenie mnohých agronomických zásad, avšak za cenu nízkej efektívnosti vynakladaných vstupov.

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

V Soumagne oslavovali polstoročnicu značky Joskin

V dňoch 7. – 8. novembra prebehli oslavy 50.výročia založenia firmy Joskin. V sídle spoločnosti, v belgickom mestečku Soumagne, neďaleko od hlavného mesta provincie Lutyšsko, ktorým je Liége. Zamestnanci spoločnosti Joskin pripravili veľkolepú oslavu spojenú s predstavením niekoľkých menších, či väčších noviniek. Oslava to bola naozaj veľkolepá a na záver...

Kategórie: Poľnohospodárska technika