Archív autora: Petra Poláková

Filter

Traktory 2018

Týždenník Roľnícke noviny po roku opäť prináša prílohu Traktory, tabuľkový prehľad traktorov usporiadaných do kategórií v závislosti od výkonu ich motora. Príloha Traktory 2018 tento krát začína tými najmenšími modelmi s výkonom od 25 kW (33k), a končí najvýkonnejšími traktormi s výkonom motora 500 kW (680k). Dúfame, že príloha Traktory...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Prílohy RN

Invázia dospelcov kukuričiara môže zdecimovať blizny a kukurica tak nemá zrno

Dve muchy jedným prípravkom

Súčasná foliárna insekticídna ochrana kukurice, pokiaľ vynecháme škodcov vzchádzajúcich rastlín a koreňov, je založená predovšetkým na kontrole víjačky kukuričnej a v poslednom období tiež na dospelcoch kukuričiara koreňového. Z biologického hľadiska patria do odlišných skupín, ich výskyt a škodlivosť v porastoch kukurice sú odlišné. Syngenta ponúka pestovateľom univerzálne a veľmi...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

U nás si repku ozimnú vyberie každý

Ponúkame komplexné riešenia pestovania repky ozimnej. Začínajú výberom kvalitnej odrody, na ktorú plynule nadväzuje herbicídne, fungicídne a v neposlednom rade insekticídne ošetrenie počas rastu tejto plodiny. Správne zvolené pesticídne ošetrenie napomôže tomu, aby odroda maximálne využila svoj úrodový potenciál a uspokojila aj tých najnáročnejších pestovateľov....

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Flexibilné riešenie proti komplexu chorôb

Pohľad na zdravé porasty obilnín poteší nielen oko pestovateľa, ale prináša aj garanciu vysokej úrody a kvalitnej produkcie zrna. V intenzívnejších technológiách pestovania obilnín je nutné zaistiť dostatočnú fungicídnu ochranu, ktorá dokáže spoľahlivo regulovať a eliminovať výskyt chorôb v poraste. Táto ochrana je dôležitá nielen v ročníkoch s intenzívnym tlakom,...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Nezaradené, Rastlinná výroba

Fungicídna ochrana obilnín v čase klasenia až kvitnutia

Klas je generatívny orgán, v ktorom sa vyvíjajú zrná. Aj táto časť rastliny býva napadnutá hubovými patogénmi, ktorí znižujú nielen úrodu, ale aj jej kvalitu. K najzávažnejším patria fuzáriá, septorióza plevová, hrzde a taktiež rôzne druhy saprofytických húb. V dnešnej dobe sa môžeme už len vzácne stretnúť s napadnutím sneťami,...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Deň poľa zameraný na krmoviny – Očová 2018

Už 24. raz sa milovníci poľnohospodárskej techniky stretnú v hlavnom meste slovenských krmovín v horehronskej obci Očová. AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR tu v spolupráci s partnermi organizuje tradičné jarné podujatie. Uskutoční sa 24. mája 2018 na obvyklom mieste, neďaleko letiska v Očovej. Bližšie informácie nájdete v...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Rastlinná výroba, Výstavy

Chytrý fungicíd v obilninách

Od uvedenia prvého fungicídu do obilnín s tromi účinnými látkami prešlo už veľmi dlhé obdobie, počas ktorého sme už stihli zaznamenať mnohé výrazné zmeny v klimatických podmienkach na Slovensku. V súvislosti s týmito zmenami pre rastliny sa do popredia dostávajú agrotechnické zásahy, ktoré sa snažia eliminovať dopady extrémnych výkyvov v...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Adexar® Plus, ten najlepší fungicíd s vysokou rentabilitou!

Obilniny si vyžadujú nielen dobre zvládnutú problematiku odrodovej skladby, výživy, predplodiny, ale v neposlednom rade aj kvalitnú ochranu proti rozhodujúcim hubovým chorobám, pre dosiahnutie vysokej úrody. Napadnutie porastu hubovou chorobou má výrazný vplyv na redukcii úrodového potenciálu a znižovaní asimilačnej plochy listov. Bez kvalitného fungicídu Vám porast uschne skôr ako...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba