Archív autora: Petra Poláková

Filter
Skrátenie výšky pšenice ozimnej po aplikácii prípravkom Moddus (vľavo)

Skúsený a profesionálny partner v obilninách

Pri meniacich sa klimatických podmienkach, nie len vo svete, ale aj na Slovensku, je regulácia porastu obilnín už samozrejmosťou u každého hospodára. Poľahnutie obilnín je strašiak každého pestovateľa. Správna regulácia porastu dokáže zaistiť bezstarostný zber a istú úrodu. Na tento účel je originálny Moddus jednoznačne najspoľahlivejším partnerom.

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

REPKA ( Jar ) + Agronóm č. 1 / 2019

Eliminovať riziká v pestovaní repky Azda ani v jednom mesiaci v roku nemáme toľko pranostík viažucich sa na otvorenie vegetácie ako práve vo februári, čo je v podstate aj logické, napr.: „Na svätú Agátu daj poľu superfosfátu. Februárová voda – pre polia škoda.“ Alebo: „Február biely, mrazivý, nádej na úrodu...

Kategórie: Prílohy RN, Rastlinná výroba

Nenechajte sa obmedzovať. Využite naplno formát moderného 4 D herbicídu do obilnín.

Aké sú v dnešnej dobe požiadavky na moderný herbicíd do obilnín? Popri samozrejmej výbornej účinnosti na široké spektrum burín musí spĺňať aj ďalšie dôležité kritériá – flexibilita využitia, široké možnosti miešateľnosti, nezávislosť na počasí a v neposlednom rade čo najviac šetrný k pestovaným plodinám (aj tým následným) a taktiež k...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Poškodené korene kukurice

Zbavte sa kukuričiara efektívne

Od momentu, kedy sa na Slovensku prvýkrát objavil kukuričiar koreňový (Diabrotica virgifera) v roku 2002, sme boli každoročne svedkami rozširovania sa tohto škodcu do všetkých významných pestovateľských oblastí kukurice. V súčasnosti sa nenájde snáď žiadny pestovateľ, ktorý by sa s kukuričiarom nestretol pri prehliadke porastov alebo o ňom nepočul od...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba