31.01.2020 | 09:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

A predsa chov oviec na družstve zrušili...

Pred rokom som opísal v našich Roľníckych novinách zaujímavý zážitok z výročnej členskej schôdze poľnohospodárskeho družstva v severnej časti Slovenska, v typickej horskej oblasti, kde iba 11 % poľnohospodárskej pôdy tvorí orná pôda a väčšina plôch lúk a pasienkov sa nachádza vo svahovitosti vyššej ako 18 %.

Vedenie družstva, hlavne predseda, naliehal na zrušenie chovu oviec, ktorý vyše 500 rokov patril k neodmysliteľnej a logickej súčasti hospodárenia v tejto oblasti. Jeho hlavné námietky boli, že družstvo chová nad stanovenú dolnú hranicu 0,3 VDJ na 1 ha, čo vraj nemá logiku.
Personál tohto chovu oviec bol vždy hodnotený ako jeden z najlepších na Slovensku a produkcia mlieka na jednu ovcu predstavovala 200 litrov za sezónu. Námietky voči tomuto kroku sa neakceptovali, aj návrh na hlasovanie členskej schôdze sa zamietol. Prišla jar roku 2019 a družstvo skutočne celé stádo oviec aj s jarkami odpredalo. Dva ovčíny sú prázdne, pofukuje po nich vietor a mladí ovčiarski zanietenci, ktorých by si všade veľmi vážili, sa rozišli. Smutný to pohľad za odchádzajúcimi chlapcami, aj na pasienky, ktorých veľká časť bude bez úžitku. Oviec viac niet, dolina je vyrabovaná. Pritom družstvo prevádzkuje aj mliekareň, v ktorej sa spracováva tiež ovčie mlieko. No a tak, ako aj inde, bude mlieko pravdepodobne nakupovať vo Francúzsku, Taliansku, Maďarsku či v Poľsku. Že je to tak a nik za to nehanbí, dozvedáme sa z viacerých zdrojov.
Podľa vyjadrenia pána predsedu sa im chov oviec prejavil ako nerentabilný. Neviem, čo na konto ich chovu naúčtovali, keď 200 dní do roka žili na tráve s minimálnymi nákladmi. Čo ma však najviac zaujalo, je skutočnosť, že niekoľko kilometrov od nich hospodári už vyše 25 rokov mladý súkromný chovateľ oviec so stádom 250 kusov. Ide o skromného a pracovitého človeka, ktorý ovce chová v prenajatých priestoroch tamojšieho družstva, začo platí nájom. Takisto platí nájom z pôdy, na ktorej hospodári a do daňového priznania si nemôže ani zďaleka započítať položky, ktoré si zaratúva družstvo. Pritom uvedený súkromný chovateľ každým rokom hospodárstvo zveľaďuje. Podobné prípady máme aj inde, veď vyše 60 % stavov oviec je v súkromných chovoch.

Celý článok Ing. Jozefa HABOVŠTIAKA, CSc. z Krivej na Orave je uverejnený v odbornom Týždenníku Roľnícke noviny č. 6.

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down