Absolventi majú dobré šance doma i vo svete

Na Celoslovenských dňoch poľa v Dvoroch nad Žitavou sa prezentovala i Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach. Aj preto sme požiadali o rozhovor jej rektorku, prof. MVDr. Janu Mojžišovú, DVM, PhD.

rn hovorili

Pani rektorka, UVLF v Košiciach je jediná inštitúcia svojho druhu, poskytujúca univerzitné veterinárske vzdelávanie, a je jednou z dvoch inštitúcií, poskytujúcich štúdium farmácie na Slovensku. Aké možnosti štúdia ponúkate na univerzite?
„Univerzita ponúka akreditované študijné programy na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Na prvom stupni sú to tri bakalárske študijné programy kynológia, vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, a bezpečnosť krmív a potravín s možnosťou pokračovať na druhom stupni v ŠP  trh a kvalita potravín. Na spojenom prvom a druhom stupni sú to ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravínfarmácia. Je úžasné, že naše študijné programy, viac ako mnohé iné, dokážu hlboko prepojiť záľubu s budúcou profesiou. ŠP kynológia umožňuje spojiť lásku ku psom s profesionálnym uplatnením, napr. v polícii, v armáde, colnej správe a SBS, v poľovníckych a záchranárskych združeniach.
Absolvent ŠP vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii nadobudne znalosti z biológie, psychológie, sociológie, pedagogiky, medicíny a veterinárnej medicíny, aby bol pripravený využívať zvieratá v terapii v školách, rehabilitačných centrách, domovoch dôchodcov a inde.
Absolvent ŠP bezpečnosť krmív a potravín sa uplatní v poradenských inštitúciách, výrobných prevádzkach a v laboratóriách na hodnotenie kvality potravín a krmív či v školských a výskumných inštitúciách ako vysokokvalifikovaný laboratórny pracovník. Následne môže získať titul magister v nadväzujúcom ŠP trh a kvalita potravín. Absolvent ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo môže vykonávať prácu ako veterinárny lekár v štátnej alebo privátnej sfére so zameraním na liečbu spoločenských, hospodárskych i exotických zvierat, ale aj v oblasti potravinárstva, farmácie, vedecko-výskumnej oblasti a ochrane životného prostredia.Absolvent ŠP hygiena potravín môže vykonávať všetky činnosti veterinárneho lekára, ale viac sa zameriava na odborné predmety z oblasti produkcie potravín živočíšneho pôvodu tak, aby bol schopný zaručiť ich zdravotnú neškodnosť od prvovýroby až po spotrebiteľa. ŠP farmácia vychováva odborníkov v oblasti farmácie a lekárnictva ako súčasti zdravotnej starostlivosti o človeka i zvieratá, ktorí sa uplatnia v lekárnictve, nemocničných centrách, farmaceutickom a kozmetickom priemysle, v systéme štátnej kontroly liečiv a zdravotníckych poisťovniach.“

Celý rozhovor si možno prečítať v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 28.

 

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down