14.08.2020 | 08:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aby siláž zostala chutná, zdravá a čerstvá...

Najmä v letných mesiacoch sa môžu vlhké krmivá ako siláž veľmi ľahko pokaziť. Aby zdravie zvierat nebolo teplou či plesnivou silážou ohrozené a nedochádzalo k nežiaducim stratám na výkonnosti, je nutné prijať zodpovedajúce preventívne opatrenia.

Pri vysokých vonkajších teplotách štartujú za prístupu vzduchu na reznej ploche biologické rozkladné procesy. Tieto biodegradačné procesy sú sprevádzané tvorbou tepla a zmenami v zápachu siláže. Preto platí, že opätovnému zahrievaniu siláže možno zamedziť opatreniami ako sú optimálny stupeň vädnutia, vysoké stlačenie či starostlivé zakrytie.

  • Letná siláž nesmie byť suchá: Siláž na letné kŕmenie nesmie byť príliš suchá, tým, že obsahuje príliš málo konzervačnej kyseliny octovej. Musí byť rýchlo a veľmi dobre zhutnená a ihneď vzduchotesne uzatvorená. Haldy siláže sú kritické, lebo jej okraje často nie sú dostatočne vzduchotesne uzatvorené. Môžu sa tak vytvárať kolónie plesní.
  • Silá neotvárať príliš skoro: Letná siláž sa má skladovať najmenej šesť týždňov, kým sa začne s kŕmením. Je to obzvlášť nutné z dôvodu použitia prísad na silážovanie s bakteriálnymi kultúrami. K úplnému ukončeniu kvasných procesov v siláži dochádza po 90 dňoch fermentácie. Napriek tomu ju možno skrmovať aj skôr. Pre väčšinu krmív však platí, že bez rizika sú skŕmiteľné po 6 až 8 týždňoch fermentácie. Z tohto dôvodu možno silo otvoriť najskôr 4 týždne po silážovaní, avšak lepšie je vyčkať 6 až 8 týždňov, najmä pri použití silážnych pomocných prostriedkov.
  • Dbať na dostatočný odber: Aj malý odber v lete vedie k zohrievaniu siláže, preto sa na kŕmenie môže používať len siláž s dostatočným odberom najmenej 2 m za týždeň po celej šírke žľabu. Uprednostňuje sa denný odber pred dlhšími odbernými intervalmi. Rez musí byť hladký a tesný. Voľné zvyšky krmiva, obzvlášť na bočných stenách sa musia odstraňovať. Rezné plochy siláže musia byť chránené pred priamym slnečným žiarením, prípadne by mali byť orientované na sever alebo východ.
  • Spôsob vyberania siláže: Z hľadiska eliminácie strát živín a energie, ako aj hygienickej kvality je veľmi dôležitý spôsob vyberania siláže. Za vhodné možno považovať vyberanie blokovým vykrajovačom alebo frézou. Odber siláže by mal byť pravidelný, so zabezpečením minimálnej styčnej plochy so vzduchom, čím sa minimalizujú aeróbne straty.
  • Prikrytie siláže neustále kontrolovať: Pri mobilných silách nesmie plachta na siláži visieť cez reznú plochu, lebo pod plachtou dochádza k skleníkovému efektu so silným zahrievaním. Silážne fólie sa musia krátko po reze zaťažiť priečnymi bariérami s vrecami piesku, aby sa pod fóliu nedostal žiadny vzduch.

Celý článok je uverejnený v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 33.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down