09.08.2018 | 09:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Agrorezort podporí tých, ktorí sa starajú o mimoprodukčné funkcie lesov

Agrorezort podporí obhospodarovateľov lesov, ktorí hospodária trvalo udržateľným spôsobom a poskytujú mimoprodukčné funkcie lesov. Finančný príspevok môžu získať tí, čo uplatňujú prírode blízke, maloplošné alebo tzv. výberkové spôsoby hospodárenia. Informoval o tom Michal Feik z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), rozpočtová organizácia agrorezortu, už spustila výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok. Všetky potrebné dokumenty, ako aj vzor formulára žiadosti o podporu sa nachádzajú na webovom sídle PPA www.apa.sk. Termín uzávierky je 31. august 2018. Podrobnosti je možné nájsť na adrese http://www.apa.sk/vyzvy/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie- popdory-v-lesnom-hospodartsve-na-plnenie-mimoprodukcnych-funkcii-lesov/8812
"Lesy nie sú len zásobárňou dreva, ale plnia aj významné pôdoochranné, vodohospodárske, klimatické a spoločenské funkcie, ktorými sú najmä zdravotný, kultúrny, výchovný, rekreačný, prírodoochranný a vodoochranný účel. Starostlivosť o mimoprodukčné funkcie lesov stojí nemalé peniaze a tieto služby sú verejnosti poskytované bezplatne. Agrorezort už druhý rok poskytol možnosť pre obhospodarovateľov lesa získať finančné prostriedky za plnenie mimoprodukčných funkcií lesov," uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS).
"Lesy, v ktorých sa riadne hospodári podľa predpísaných opatrení programom starostlivosti o lesy a podľa zákona o lesoch, poskytujú verejnosti služby, ktoré sú pre mnohých samozrejmosťou. My to ale za samozrejmosť nepokladáme, a preto chceme takéto aktivity finančne podporiť," vysvetlil generálny tajomník služobného úradu MPRV SR Jaroslav Regec.
Finančný príspevok je určený obhospodarovateľom lesa, ktorí hospodária na lesných porastoch, ktorých celková výmera je najmenej 5 hektárov (ha). Podpora sa v roku 2018 poskytne na lesné porasty vedené v programe starostlivosti o lesy, ktorých platnosť skončila v roku 2017, a/alebo prvá polovica platnosti skončila v roku 2017.
Podpora sa poskytne obhospodarovateľovi lesa, ak v lesných porastoch vykonal podľa programu starostlivosti o lesy výchovu lesa prečistkami alebo výchovu lesa prebierkami do päťdesiat rokov veku lesného porastu, odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov rastlín, ktoré sú drevinami, alebo hospodáril prírode blízkym spôsobom prostredníctvom maloplošného podrastového hospodárskeho spôsobu, výberkového hospodárskeho spôsobu, alebo účelového hospodárskeho spôsobu, ktorých výsledkom sú trvalo viacetážové lesné porasty.
Príspevok sa poskytuje v rámci schémy tzv. de minimis za predpokladu, že celková výška pomoci poskytnutá jednému príjemcovi nepresiahne 200.000 eur za príslušný fiškálny rok a predchádzajúce dva fiškálne roky (počas akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov).

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down