19.10.2021 | 10:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Agrorezort pripravuje návrh zákona o pôdohospodárstve

Agrorezort pripravuje návrh zákona o pôdohospodárstve. Vyplýva to z predbežnej informácie zverejnenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

"Cieľom je vydanie zastrešujúceho zákona v oblasti pôdohospodárstva, predovšetkým v oblasti poľnohospodárstva. Zákon neupravuje oblasť podpôr v pôdohospodárstve, ale upravuje niektoré základné inštitúty používané aj v oblasti podpôr. Zákon má predstavovať základný predpis pre celú oblasť pôdohospodárstva, v ktorom sa budú v budúcnosti implementovať aj niektoré pravidlá novej spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ," priblížilo MPRV.
Zákon bude upravovať najmä všeobecné ciele a nástroje štátu na podporu pôdohospodárstva, všeobecné vymedzenie poľnohospodárskej krajiny, ako aj základné pojmy, ako napríklad potravinová sebestačnosť, poľnohospodárstvo, rastlinná či živočíšna výroba, samostatne hospodáriaci roľník či zeleninárska plocha.
Zákon má tiež upravovať register osobitných údajov o poľnohospodároch, register samostatne hospodáriacich roľníkov, register špeciálnej rastlinnej výroby, základné pravidlá agrolesníctva, základné pravidlá umiestňovania prevádzky chovov hospodárskych zvierat na území obce, ako aj priestupky a správne delikty za nesplnenie povinností ustanovených zákonom.
Zákon predpokladá vydanie niekoľkých vykonávacích právnych predpisov (k registru osobitných údajov o poľnohospodároch, registru špeciálnej rastlinnej výroby, agrolesníctvu a umiestňovaniu prevádzky chovov hospodárskych zvierat na území obce).
Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov či návrhov. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je podľa agroministerstva január 2022.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down