09.02.2023 | 09:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Agrorezort rieši vhodné využitie zeminy z lokality závodu Volvo pri Valalikoch

S prípravou závodu automobilky Volvo pri obci Valaliky neďaleko Košíc vyvstáva otázka na vhodné využitie zeminy z tejto lokality.

V rámci areálu závodu dôjde k záberu zhruba 300 hektárov pozemkov a potrebe presunutia ornice, ako aj časti zeminy pod humusovým horizontom v celkovom objeme milión kubických metrov (m3). Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v stredu informovalo, že iniciovalo pracovné stretnutie s cieľom čo najefektívnejšie využiť zeminu v dotknutom území.
      Podľa informácie spoločnosti Valaliky Industrial Park (VIP), ktorá za štát pripravuje lokalitu pre investora, je nateraz  dohodnuté využitie pre viac ako 425.000 m3 zeminy. "Priebežne sa zbierajú ďalšie návrhy projektov a požiadavky, kde by bolo možné pôdu dobre využiť. Ide o spádovú oblasť do 30 kilometrov, v rámci ktorej je takmer 200 obcí a miest," uviedol odbor komunikácie agrorezortu.
      Ministerstvo deklarovalo, že podporuje efektívne riešenia na využitie zeminy a dobré využitie kvalitnej ornice na zlepšenie kvality ornej pôdy nižšej kvality. "Počas pracovného stretnutia boli prediskutované priority na využitie zeminy zo strany štátu, ako aj podnety účastníkov z regiónu, ku ktorým by mohli patriť sanačné opatrenia na uzatvorenie niektorých skládok odpadu, rekultivácia plôch a lokalít niektorých environmentálnych záťaží, či realizácia vodozádržných, protieróznych a protipovodňových opatrení," oznámilo.
      Na stretnutie prizvali aj Slovenskú agentúru životného prostredia (SAŽP), Slovenskú inšpekciu životného prostredia (SIŽP), Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru (SPPK), banský úrad, Lesy SR či podnik Hydromeliorácie.
      "Spolupráca bude pokračovať v rámci pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov MPRV SR, VIP, s. r. o., dotknutých okresných úradov, zástupcov Košického samosprávneho kraja, ako aj zástupcov prizvaných subjektov (zástupcovia miest a obcí, poľnohospodári a lesní hospodári) v spádovom regióne, a bude sa pravidelne vyhodnocovať dosiahnutý pokrok a ďalšie námety na dobré využitie zeminy," konštatoval agrorezort.    

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down