17.12.2021 | 02:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Agrorezort zverejnil Zelenú správu o pôdohospodárstve a potravinárstve za rok 2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR predstavilo Správu o pôdohospodárstve a potravinárstve za rok 2020 . Informuje o tom odbor komunikácie MPRV SR. Produkcia, spotreba a ceny potravín v minulom roku rástli a negatívna obchodná bilancia sa znížila o viac ako 100 miliónov eur.

Podľa predbežných údajov za rok 2020 hrubá poľnohospodárska produkcia vyjadrená v bežných cenách vzrástla o 4%, a to v dôsledku nárastu tak hrubej rastlinnej produkcie o 6,1 %, ako aj hrubej živočíšnej produkcie o 0,6 %. V rámci výroby a spotreby potravín v roku 2020 bol na takmer všetkých stupňoch zaznamenaný medziročný rast alebo stabilizovanie cien. Vzrástli najmä ceny spracovania a konzervovania mäsa a mäsových výrobkov (2,9 %). Najvýraznejší rast cien bol na úrovni spotrebiteľských cien potravín a nealkoholických nápojov (2,5%), ktoré prevýšili priemernú úroveň inflácie za rok 2020. Z mäsových výrobkov najviac vzrástli ceny jemných párkov (16,5 %), bravčového bôčika (13,5 %) a šunkovej salámy (12,9%).

Poľnohospodárska prvovýroba podľa odhadu Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC-VÚEPP) dosiahla kladný výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 63,2 miliónov eur, čo ale predstavuje pokles oproti minulému roku klesol o 5,1 mil. €. Potravinársky priemysel dosiahol podľa predbežných údajov Štatistického úradu SR kladný výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 264,8 mil. €.  Agropotravinársky zahraničný obchod vykazoval rastúci trend na strane dovozu ako aj vývozu. Nárast agroimportu v porovnaní s agroexportom bol nižší, čo viedlo k zníženiu negatívnej obchodnej bilancie až o 108,5 mil. € (6,1 %) a záporné saldo kleslo na  - 1 677 mil. € 

V rámci uplatňovania Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ dosiahli výdavky do poľnohospodárstva a potravinárstva SR v roku 2020 objem 908,36 mil. € a medziročne sa znížili o 7,4 %. Najväčší podiel na celkových výdavkoch mali priame platby (49,3 %) a výdavky na Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 (29,4 %).  Zníženie výdavkov bolo v dôsledku ich poklesu najmä zo zdrojov EU (8,0 %), ale aj národných zdrojov SR (5,6 %).

V plnom znení je Zelená správa dostupná na webe MPRV SR https://bit.ly/3yxVi2m v slovenskej i anglickej verzii. Rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ju pripravuje každoročne už od roku 1993.  Tzv. Zelená správa informuje o situácii v agrosektore na Slovensku a vo svete. Reflektuje medziročný vývoj vo výrobe a trhu, ekonomicko-finančnej situácii podnikateľských subjektov, rozvoji vidieka, regionálnom rozvoji, ale aj o postavení poľnohospodárstva a potravinárstva v hospodárstve SR a tiež v rámci krajín EÚ.

MPRV SR

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down