30.07.2019 | 12:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Agrosamosprávy majú obavy z vplyvu dohody Mercosur na agrosektor

Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv (RPPS) SR združujúca najväčšie a najreprezentatívnejšie samosprávy poľnohospodárov a potravinárov, počas svojho ostatného rokovania diskutovala aj o politickej dohode o voľnom obchode Mercosur, ktorú podpísala Európska únia so štyrmi juhoamerickými krajinami Argentínou, Brazíliou, Paraguajom a Uruguajom. Informovala o tom Potravinárska komora Slovenska (PKS).

Zástupcovia poľnohospodárov a potravinárov sa podľa PKS zhodli na tom, že prioritou EÚ by mala byť ochrana spotrebiteľa a agropotravinárskeho sektora v EÚ. Členské štáty by okrem týchto aspektov mali pri ratifikácii zvážiť aj dosah na životné prostredie, o ktorého ochranu sa EÚ dlhodobo usiluje.
Poľnohospodárske a potravinárske samosprávy majú podľa agrosamospráv obavy z vplyvu dohody o voľnom obchode na agropotravinársky sektor, obzvlášť na produkciu mäsa a mäsových výrobkov, cukru a obilnín.
Už dnes je podľa RPPS isté, že následkom dohody Mercosur sa zhorší pozícia bilancie cukru v Európskej únii. Aktuálne EÚ produkuje 22 miliónov ton cukru a na spotrebu potrebuje okolo 17 miliónov ton. Dohoda bude predstavovať obrovské znevýhodnenie domácich producentov cukru pochádzajúceho z cukrovej repy, ktoré je v súčasnosti trvalo udržateľné a podrobené prísnym environmentálnym štandardom.
Vzhľadom na výšku negatívneho salda zahraničného obchodu je podľa RPPS potrebné myslieť v prvom rade na ochranu spotrebiteľa a vysoké štandardy pre potravinovú bezpečnosť, ktoré musia spĺňať potravinárske podniky v EÚ, vrátane používania pesticídov, GMO a vysledovateľnosti výrobkov.
Európske inštitúcie a kontrolné orgány majú dostatočné možnosti na zabezpečenie ochrany spotrebiteľa pri podnikoch sídliacich v EÚ. Je však otázne, ako rýchlo a efektívne budú vedieť kontrolné orgány zasiahnuť a kontrolovať dovoz potravín z krajín Mercosuru. Aj slovenskí spotrebitelia majú určite v pamäti nedávnu kauzu s brazílskym mäsom. RRPPS apeluje preto nielen na európske inštitúcie, ale aj členské štáty EÚ, aby pri ratifikácií mysleli v prvom rade na ochranu spotrebiteľa, ale aj domáci agropotravinársky priemysel.
V neposlednom rade je podľa RPPS potrebné brať ohľad aj na životné prostredie. Ubúdanie dažďových pralesov v Brazílii za účelom poľnohospodárskej produkcie či uhlíková stopa pri dovoze potravín z týchto vzdialených krajín je ďalším dôležitým aspektom, ktoré by Európska únia mala brať do úvahy, keďže dlhodobo presadzuje ochranu globálneho životného prostredia.
PKS pripomenula, že podľa tlačovej správy Európskej komisie z  28. júna nový obchodný rámec, ktorý je súčasťou širšej dohody o pridružení medzi oboma regiónmi, upevní strategické politické a hospodárske partnerstvo. Zároveň vytvorí významné príležitosti pre udržateľný rast na oboch stranách, pričom bude rešpektovať životné prostredie a chrániť záujmy spotrebiteľov EÚ i citlivé hospodárske odvetvia.
Podľa zverejnených dát však predstavoval zahraničný obchod EÚ s krajinami Mercosur v agropotravinárskych komoditách v roku 2017 negatívne saldo v neprospech EÚ až vo výške 9,5 miliardy eur, pričom vývoz bol vo výške 1,87 miliardy eur a dovoz až 11,39 miliardy eur. Najväčšiu časť, až 53 % dovozu, tvorili tuky a oleje, ďalej nasledovalo mäso a mäsové výrobky 21 % a ovocné a zeleninové džúsy 11 %. Vývozu dominovali tiež oleje a tuky 20 %, čokoláda a cukrovinky 17 % a alkoholické nápoje 10 %.
Radu poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv tvorí päť najreprezentatívnejších organizácií v agropotravinárskom sektore Slovenska, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Agrárna komora Slovenska, PKS, Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností a Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down