19.06.2023 | 06:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aké následky má dlhodobý negatívny dopad tepelného stresu na produkciu mlieka kráv?

Celosvetové zmeny teploty ovzdušia, ktoré pociťujeme čoraz častejšie v bežnom živote, majú negatívny vplyv na chov hospodárskych zvierat. Negatívny vplyv sa prejavuje poškodzovaním zdravia, znižovaním produkcie a reprodukcie, a z komplexného pohľadu ide o výrazný zásah do pohody zvierat.

Uvedený negatívny zásah vysokých teplôt do chovu zvierat sa premieta aj do ekonomiky hospodárenia poľnohospodárskych fariem. Chovatelia sú nútení investovať do nových technológií a techník chovu zmierňujúcich negatívny vplyv vysokých teplôt, alebo neinvestovať a tak znášať straty vyvolané zníženou produkciou a horším zdravím zvierat. Všetko sa to premieta do zvýšených nákladov na jednotku produkcie. Je teda na chovateľovi, ktorou cestou sa uberá a čo preferuje. Možno je na mieste sa trochu zamyslieť nad uvedeným sledom úvah:

  • Každý rok je horúco.
  • Každý rok zabudneme na to, že bude horúco.
  • Každý rok sa čudujeme, čo horúčava robí.
  • Každý rok si sľubujeme, že do nasledujúcich horúčav niečo urobíme.

Negatívny vplyv vysokých teplôt, ktoré vedú k vzniku tepelného stresu na laktujúce kravy v každom veku a štádiu laktácie pozná už každý chovateľ. Avšak rozsah a následky tepelného stresu z dlhodobého hľadiska sú menej známe a pripisuje sa im len minimálna pozornosť. Inými slovami - ak prejdú vysoké teploty a zvieratá už nie sú v tepelnom strese, tak to ešte neznamená, že je všetko v poriadku. Má to dlhodobý dopad na vyvíjajúci sa plod a celú laktáciu, dokonca aj na prenos na ďalšie generácie.
Týmto dopadom sme sa už na stránkach Roľníckych novín venovali, avšak blíži sa letné obdobie a tak  sme si dali za cieľ - chovateľom znovu pripomenúť možné dlhodobé riziká vysokých teplôt a vzniku tepelného stresu na zvieratá. Sme presvedčení, že čím viac informácií, vedomostí a skúseností má chovateľ, tým viac si uvedomuje svoju úlohu pri zlepšovaní podmienok chovu zvierat a tým ekonomickej efektivity produkcie živočíšnych surovín.

Celý príspevok prof. Ing. Vladimíra Tančina , DrSc. a kol. z NPPC-Výskumného ústav živočíšnej výroby Nitra a zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre - FAPZ - nájdete v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 25.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down