30.07.2021 | 01:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aké ťažkosti predstavuje zmena klímy pre slovenské poľnohospodárstvo?

Sucho, škodcovia zavlečení zo zahraničia, klimatické zmeny a s nimi súvisiace extrémne prejavy počasia - stačí si spomenúť na vyčínajúcu búrku v Hodoníne spred niekoľkých týždňov - to všetko predstavuje výzvu pre slovenských farmárov. Slovenský i medzinárodný trh je zaviazaný k výrobe šetrnej k životnému prostrediu, avšak je zrejmé, že tieto nové extrémne situácie je mimoriadne ťažké napraviť pomocou takých riešení, ktoré spĺňajú očakávania trhu a samozrejme prinášajú adekvátne výhody pre poľnohospodárov.

Bez chemickej ochrany rastlín a postrekov sa na rastlinách môžu množiť škodcovia. Plesne, ktoré sa na nich usádzajú, môžu produkovať mykotoxíny. Pri správnej agrotechnickej praxi je možné ničenie škodcov (ako sú rôzne buriny, huby a baktérie, nematódy a hlodavce) udržiavať pod prijateľnými hodnotami, ale zvyšky prípravkov na ochranu rastlín môžu zostať na potravinách určených na ľudskú spotrebu.

Väčšinu zeleniny a ovocia určeného na ľudskú spotrebu a vyrobeného na Slovensku predávajú spotrebiteľom obchodné reťazce. Tieto obchodné spoločnosti stále viac vyhľadávajú výrobky, u ktorých bolo preukázané, že obsahujú zvyšky prípravkov pod limitnou hodnotou, v súlade s očakávaniami spotrebiteľov. Vo väčšine prípadov nie sú spokojní s postrekovým kalendárom alebo s čestným vyhlásením pestovateľa, vyžadujú laboratórny protokol, ktorý obsahuje výsledky rozsiahlej akreditovanej analýzy na pesticídy a mykotoxíny, pričom osvedčuje ich súlad s nariadením. Pri testovaní zvyšku prípravkov je potrebné vziať do úvahy aj takzvaný „koktejlový efekt“, v dôsledku ktorého, ak prítomnosť niektorých prípravkov na ochranu rastlín jednotlivo zostane pod predpísanou limitnou hodnotou, vzájomné zosilnenie účinkov môže mať škodlivý vplyv na ľudské zdravie.

Šarža výrobkov uvedených na trh s nepovolenou látkou alebo zvyškom prípravkov nad limitnou hodnotou môže spôsobiť stratu prestíže pestovateľovi a obrovské škody ako na slovenskom, tak aj na medzinárodnom trhu.

Pre pestovateľov je preto veľkou výzvou dokázať vysokú kvalitu vlastných produktov na trhu plnom potravinových škandálov.

Laboratórium WESSLING dokáže pomôcť pestovateľom s nasledujúcimi službami v tom, aby vedeli preukázať zákazníkom svoje produkty neobsahujúce pesticídy aj vo forme akreditovaného laboratórneho protokolu:

 • Akreditovaná screening (prehľadná) analýza takmer 600 prípravkov (pesticídov) na ochranu rastlín s krátkym konečným termínom zo zeleniny, ovocia a z iných potravín

 • Skupinová špecifická analýza určitých potravín alebo potravinových surovín a stanovenie zložiek merateľných jednotlivými metódami (napr. glyfosát, ethefón, chlorát, perchlorát / chloristan, chlórmekvát / mepikvát, Fosetyl-Al, atď.);

 • Doplnenie screeningu vzoriek čerstvej zeleniny a ovocia ditiokarbamátmi podľa potreby; testovanie vzoriek krmív (hlavne chlórovaných prípravkov na ochranu rastlín a dioxínov a PCB);

 • Skúmanie zvyšku prípravkov podľa systému Fruitmonitoring a nahrávanie nameraných údajov do jeho systému;

 • Na požiadanie sa výsledky meraní porovnajú aj s limitnými hodnotami predpísanými príslušnými právnymi predpismi;

 • Výpočet ARfD (akútna referenčná dávka), ktorý sa používa na posúdenie nepriaznivých účinkov jednodňového príjmu na zdravie.

  Kontakt:

  Wessling Hungary Kft.

  Maďarsko 1045 Budapest, Anonymus utca 6.

  E-mail: food@wessling.hu

  Bližšie informácie Vám radi ponúkneme aj v slovenskom jazyku na uvedenej e-mailovej adrese.

  Tel.: +36-1-872-3622

  Informácie o vzorkovaní:

  Adresa: Maďarsko 1045 Budapest, Anonymus utca 6., Budova B, odber vzoriek potravín

  Časový interval: pracovné dni od 8:00 do 17:00

  V prípade pesticídov / mikrobiologickej analýzy do 14:00

  Tomáš Vadasi

  Vedúci obchodnej jednotky bezpečnosti potravín

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down