14.12.2016 | 01:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ako možno obmedziť použitie chémie?

Najbežnejšími prípravkami na ochranu rastlín sú umelo vyrobené jedovaté látky určené k viac či menej selektívnemu usmrcovaniu škodlivých organizmov. Prípravok, ktorý ničí len jeden druh škodlivého organizmu alebo jednu skupinu príbuzných druhov, predstavuje výnimku (napr. PIRIMOR proti voškám).

Pri chemickej ochrane však napriek tomu existujú niektoré možnosti, ako šetrne aplikovať chemické prípravky vo vzťahu k užitočným organizmom, a to:

  1. používanie čo najmenej prípravkov ako je len možné pri súčasnom využívaní preventívnych opatrení najmä mechanického charakteru (napr. vyvážená výživa, najmä neprehnojovanie dusíkom, správne obrábanie pôdy, optimálny spon, presvetľovanie korún stromov a pod.);
  2. rešpektovanie hladín a prahov škodlivosti a ošetrovanie až po ich prekročení;
  3. cielená aplikácia, to znamená ošetrenie len časti plodiny alebo len určitých rastlín, napr. vo veľkovýrobe stačí v niektorých prípadoch ošetriť len okraje porastov;
  4. časove ohraničená aplikácia, t. j. v správnom termíne, ktorý býva uvedený v príručkách ochrany, pričom v niektorých prípadoch je možnosť presnej signalizácie, ktorá je zverejňovaná v médiách;
  5. uprednostnenie účinných látok s krátkou dobou účinnosti, najmä v období krátko pred zberom pri súčasnom silnom infekčnom tlaku choroby alebo silnom premnožení škodcu;
  6. redukované dávkovanie, napr. proti voškám postačuje len čiastočný účinok, pretože pri 100 % účinku prídu užitočné organizmy o všetku potravu a nemôžu sa vlastne rozmnožiť. Pri čiastočnom účinku prirodzení nepriatelia vošiek potom môžu zabrániť ich ďalšiemu hromadnému premnoženiu. Tu platí jednoduché pravidlo, že bez škodcu nie je ani užitočný organizmus! Použitie redukovaných dávok ale predpokladá presnú znalosť situácie v poraste!;
  7. použitie ekologicky šetrných prípravkov, napr. takých, ktoré ničia len jeden druh, prípadne jednu skupinu škodlivých organizmov.

 

Poznatky o pôsobení prípravkov na ochranu rastlín na užitočné organizmy nikdy nebudú úplné. Známe sú účinky mnohých prípravkov na dravé roztoče, prípadne ďalšie užitočné organizmy, pričom ale poľnohospodárska verejnosť nebýva vždy dostatočne informovaná o všetkých takýchto poznatkoch. Našťastie v súčasnosti sa mnohé takéto užitočné informácie uvádzajú na etiketách prípravkov, takže je možné ich využívať a riadiť sa nimi.

Ing. STANISLAV BAROK, ÚKSÚP - OOR

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down