23.02.2017 | 12:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ako sa meria práca v poľnohospodárstve

Pracovná sila je v poľnohospodárstve popri pôde a kapitáli najdôležitejším výrobným faktorom, ktoré spolu generujú ekonomický výsledok podniku. Súčasný pokles podielu práce na vytváraní masy pridanej hodnoty v poľnohospodárstve je objektívnym a dlhodobým trendom, vyplývajúcim okrem iného predovšetkým z inovácií a technologického pokroku.

Sledovanie zamestnanosti v poľnohospodárstve je jedna z najdôležitejších oblastí analýz agrárnej ekonomiky. Identifikácia pramenných zdrojov vzťahujúcich sa k tejto téme je často značne rozdielna a nejednoznačná a býva predmetom kritických polemík a diskusii.

Štatistické vykazovanie a identifikácia zamestnanosti v poľnohospodárstve vychádza z troch pramenných štatistických zdrojov (výberová metóda založená na sledovaní vybraných domácností, zo štrukturálneho zisťovania fariem a ďalej štatistika založená na podnikovej metóde) čím vznikajú i potenciálne rozdielne interpretačné možnosti tohto významného výrobného faktora. Preto sme sa chceme pokúsiť širšej čitateľskej verejnosti ozrejmiť základné princípy štatistického zisťovania počtu a štruktúry pracujúcich prostredníctvom nasledovných disponibilných dátových zdrojov. Počet a štruktúra pracovných síl v poľnohospodárstve sa zisťuje z nasledujúcich dátových zdrojov:

 

Štrukturálne zisťovanie fariem (Poľnohospodársky cenzus)

Cieľom štrukturálneho zisťovania fariem je zabezpečiť kompletné údaje o slovenskom poľnohospodárstve potrebné pre vytvorenie jednotného rámca na tvorbu porovnateľnej štatistiky v rámci EÚ. Do štrukturálneho zisťovania fariem sú zaradené subjekty s poľnohospodárskou prvovýrobou (rastlinná a živočíšna výroba) s hlavnou, alebo vedľajšou činnosťou. Štatistický úrad SR zisťovanie realizuje za registrované právnické a fyzické osoby ako aj za neregistrované fyzické osoby – domácnosti, ktoré spĺňajú prahové hodnoty stanovené v definícii farmy. Povinnosť vyplniť formulár majú oslovené spravodajské jednotky, ktoré dosiahli aspoň jednu z nasledujúcich prahových hodnôt: využívaná poľnohospodárska pôda ≥ 1 ha, výmera trvalých porastov (vinohrady alebo ovocné sady alebo pestovateľské škôlky) ≥ 0,5 ha, intenzívne plodiny (čerstvá zelenina, tabak alebo chmeľ) ≥ 0,1 ha, zakryté plochy (zelenina alebo kvety) ≥ 0,1 ha, hovädzí dobytok ≥ 1ks, ošípané spolu ≥ 3 ks,  ovce ≥ 5 ks,  kozy ≥ 5 ks, hydina spolu ≥ 100 ks.

Viac sa dočítate v 8. čísle Roľníckych novín

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down