10.07.2023 | 03:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ako úspešne silážovať problémové krmivá?

Výsledná výživná hodnota, stráviteľnosť organických živín, koncentrácia energie a obsah minerálnych látok sú ovplyvňované celým radom abiotických faktorov. K tým najvýznamnejším pri viacročných krmovinách patrí najmä faktor botanického zloženia krmovín, vegetačné štádium a úroveň hnojenia.

Silážovanie je zložitý biochemicko-mikrobiálny proces, ktorý prebieha za prísnych podmienok anaerobiózy, t. j. bez prístupu vzduchu. Vzduch jednoducho do siláží nepatrí. Z  tohto hľadiska je preto nevyhnutné, aby bol dôsledne dodržaný presný technologický postup, včítane optimalizácie termínu zberu a procesu zavädnutia.
So zvýšením úžitkovosti dojníc stúpla požiadavka na používanie kvalitných konzervovaných krmív, najmä siláží. Siláže tvoria celoročne v zmiešaných kŕmnych dávkach (TMR) pre dojnice hlavný podiel objemových krmív. Technológia konzervácie silážovaním tak predstavuje hlavný spôsob konzervácie krmív. Súčasné zberové linky umožňujú plnú mechanizáciu pracovných operácií, aplikáciu silážnych aditív, zníženie potreby ľudskej práce, zvýšenie hodinovej výkonnosti a tým i lepší manažment využitia zberových termínov.
Konzervácia krmív silážovaním je v porovnaní s výrobou sena menej závislá od poveternostných podmienok, aj keď pri úprave obsahu sušiny majú svoj podiel aj poveternostné podmienky. Ak chceme skutočne pripraviť kvalitné konzervované krmivá, potom si treba uvedomiť, že silážovanie je tímová činnosť, vyžadujúca plné nasadenie všetkých zúčastnených a prísne dodržovať, resp. dôsledne vyžadovať plnenie technologického postupu.
Hlavné ciele a prednosti pri výrobe konzervovaných krmív a hlavne tých problematických, spočívajú v niekoľkých krokoch:

  • Zaistiť zníženie strát sušiny a živín a zvýšenie výslednej kvality.
  • Zabezpečiť rýchlu acidifikáciu naskladnenej silážovanej hmoty.
  • Zvýšenie produkčnej účinnosti krmív.
  • Zabezpečenie dobrej aeróbnej stability siláží po odbere.
  • Zaistiť vysokú dietetickú a hygienickú akosť siláží.
  • Zníženie nákladov na 1 kŕmny deň a jednotku produkcie.
  • Energeticky najmenej náročný spôsob konzervácie krmív.
  • Zníženie spotreby jadrových krmív.

Viac sa dočítate v príspevku prof. MVDr. Ing. PETRA DOLEŽALA, CSc. a kol. z Mendelovej  univerzity v Brně - v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 28. 

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down