25.04.2017 | 11:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ako zvládnuť aplikáciu pre GSAA

Pôdohospodárska platobná agentúra („PPA“) upozorňuje žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr ako aj širokú verejnosť, že aplikáciu pre geopriestorovú žiadosť (GSAA) prevádzkuje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum-Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (NPPC-VÚPOP).

PPA sa podieľala  na tvorbe aplikácie z pohľadu procesov týkajúcich sa definovania požadovaných funkcionalít aplikácie a procesu jej testovania a sme pripravení aj v budúcnosti spolupracovať na ďalšom rozvoji aplikácie. Dáta o zakreslených užívaných poľnohospodárskych plochách využíva PPA pre administratívne krížové kontroly na overovanie oprávnenej výmery pre poskytnutie platieb na jednotlivé podporné schémy priamych podpôr.

 

Papierové podklady nebudú poskytnuté

 

Podľa čl. 17 VNK č. 809/2014 je príslušný orgán povinný príjemcovi poskytnúť geopriestorový formulár žiadosti o pomoc. V podmienkach SR ide o aplikáciu pre geopriestorovú žiadosť o podporu (ďalej „GSAA“). V roku 2017 je legislatívne stanovený počet žiadateľov, ktorý zodpovedá počtu potrebnému na pokrytie aspoň 75 % celkovej plochy, čo v číslach predstavuje približne 1.400.000 ha. Za účelom naplnenia tejto legislatívnej požiadavky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, NPPC-VÚPOP a PPA pripravili postup spracovania priestorových údajov o nahlásených plochách v súvislosti s rokom podávania žiadostí 2017. Vzhľadom na časovú a technickú náročnosť uvedenej aktivity sa postup výberu zameral na žiadateľov, u ktorých je predpoklad, že môžu mať dostatočné personálne kapacity a technické zručnosti na zakresľovanie prostredníctvom webového rozhrania aplikácie GSAA. V zmysle vyššie spomínaného postupu, žiadateľom ktorých nahlásená výmera v roku 2016 pre účely režimu jednotnej platby na plochu predstavovala minimálne 400 ha a žiadateľom, ktorých plochy boli v roku 2016 predmetom zakreslenia zo strany NPPC-VÚPOP, nebude zo strany PPA poskytnutý grafický materiál (resp. grafické prílohy) v papierovej podobe a tento im bude k dispozícii prostredníctvom webového rozhrania aplikácie GSAA.

Viac sa dočítate v 17. vydaní Roľníckych novín

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down