23.01.2018 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aký je na Slovensku stav vo vybavení podnikov traktormi a ostatnou technikou?

Traktor je a zostáva pre poľnohospodárstvo jedným z hlavných mobilných energetických prostriedkov. To dokazuje aj tá skutočnosť, že v súčasnosti je na celom svete v poľnohospodárstve vykazovaných okolo 15 miliónov traktorov, z toho v poľnohospodárskych podnikoch na Slovensku je ich približne 18 000 ks v rôznych výkonových kategóriách.

Traktory sa oprávnene považujú za rozhodujúcu kategóriu poľnohospodárskych strojov. Spolu so samohybnými strojmi, dopravnými a manipulačnými prostriedkami predstavujú tzv. energetickú základňu poľnohospodárstva. Kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele traktorového parku sú stále ešte najčastejšie používanou charakteristikou pri hodnotení úrovne stavu v oblasti „mechanizácie poľnohospodárstva“. I keď v niektorých vyspelých štátoch význam traktorov začína strácať svoje dominantné postavenie z minulého obdobia a význam mobilných energetických prostriedkov sa presúva predovšetkým do kategórie samohybných strojov, zostane klasický traktor pravdepodobne i v budúcnosti rozhodujúcim článkom poľnohospodárskej techniky väčšiny krajín.

Počet traktorov a ich výkonové zastúpenie sa v minulosti často považovalo za jedno z porovnávacích kritérií pri hodnotení vybavenosti poľnohospodárskych podnikov. V tejto oblasti bol za dôležitý ukazovateľ považovaný napr. celkový počet traktorov a ich inštalovaný výkon motorov vo vzťahu k veľkosti poľnohospodárskeho podniku (výmere jeho poľnohospodárskej pôdy). Podľa veľkosti podniku, jeho výrobného zamerania a intenzity výroby dosahoval ukazovateľ - merný inštalovaný výkon (kW.ha-1 p.p.) hodnoty od 1,5 do 2,9 kW.ha-1. Obvykle bola vyššia hodnota ukazovateľa v menších podnikoch a opačne, čo zodpovedalo aj tendenciám vo vybavení fariem v západoeurópskych krajinách. Aj keď sa v súčasnosti podobné porovnávania v literárnych zdrojoch neuvádzajú, možno by stálo za úvahu sa k nim, hlavne pri posudzovaní konkurencieschopnosti jednotlivých výrobcov v poľnohospodárstve, vrátiť. K tomu je ale potrebné mať k dispozícii hodnoverné údaje o počte traktorov a ich výkonovej štruktúre, na základe ktorých by bolo možné takúto analýzu vykonať. Okrem traktorov by bolo potrebné mať k dispozícii údaje aj o ďalších kategóriách strojov využívaných v poľnohospodárstve.

Pokiaľ ide o počty traktorov vykazovaných v poľnohospodárskych podnikoch na Slovensku, slovo „približne“ v predchádzajúcom texte bolo použité zámerne, nakoľko presnejšie údaje o skutočne využívanom počte traktorov v praxi u nás chýbajú. K dispozícii sú iba údaje o evidovanom počte mechanizačných prostriedkov, ktoré s dvojročným intervalom na svojej stránke zverejňuje Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR)

Viac v RN č. 4

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down