17.09.2023 | 11:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

ANALÝZA TÝŽDŇA: Strany chcú agrosektor podporovať i urýchliť pozemkové reformy

Politické strany a hnutia chcú v nasledujúcom volebnom období poľnohospodárstvo viac podporovať, no najmä s ohľadom na možnosti štátneho rozpočtu.

Pozemkové reformy podľa strán a hnutí, ktoré oslovila TASR, treba urýchliť a zreformovať. Výška agropodpôr a pomalé tempo pozemkových úprav sú totiž zo strany poľnohospodárov predmetom kritiky.
        Strana Smer-SD chce podľa zverejneného programu venovať poľnohospodárstvu a potravinárstvu "osobitnú pozornosť". Plánuje predstaviť Národný program štátnych stimulov do slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva.
        Hlas-SD podľa Róberta Puciho, ktorý sa v strane venuje agrosektoru, chce zintenzívniť a zefektívniť podporu do agropotravinárstva. Realizácia pozemkových úprav zo strany štátu je podľa neho nevyhnutná pre vytvorenie vzťahu ľudí k pôde, jej využívaniu, pre zníženie byrokracie, ale aj pre budovanie vodozádržných a protieróznych prvkov v krajine.
        Progresívne Slovensko (PS) považuje za potrebné pri agropodporách sústrediť sa na riešenia cez európske prostriedky. PS podľa europoslanca Michala Wiezika plánuje v najbližšom volebnom období akcelerovať pozemkové úpravy v SR. "Budeme presadzovať opatrenia na zamedzenie drobenia vlastníctva pôdy. Podporíme zriadenie transparentného a povinného registra užívateľov pôdy tak, aby nemohla vznikať duplicita užívateľov parciel a fikcia vzniku nájomného vzťahu. Do roku 2025 zavedieme ostrú prevádzku tohto registra," spresnil Wiezik.
        Sloboda a Solidarita (SaS) má záujem zrovnoprávniť dotačné systémy vo všetkých štátoch EÚ. "Vzhľadom na rekordný deficit však máme obavy, že žiadna budúca vláda nebude mať veľký priestor na zvýšenie štátnej pomoci pre slovenských poľnohospodárov," povedala Jarmila Halgašová, ktorá sa v SaS venuje pôdohospodárstvu. SaS bude podľa nej okrem pozemkových úprav presadzovať aj ďalšie riešenia na efektívnejšie využitie pôdy, ako je urýchlené ukončenie reštitúcií či ústavné ukončenie inštitútu nezisteného vlastníka.
        Agropotravinárstvo je pre hnutie Sme rodina "absolútnou prioritou". "Plánujeme využiť maximum dostupných európskych a národných zdrojov pre podporu a financovanie slovenskej produkcie. V tzv. 3. pilieri budeme trvať na navýšení finančného stropu štátnej pomoci na objem minimálne 200 miliónov eur," priblížilo hnutie. Chce zrýchliť pozemkové úpravy. "Budeme presadzovať zrýchlenie procesov pozemkového usporiadania v katastroch aj cestou jednoduchých pozemkových úprav," dodalo Sme rodina.
        Realizácia pozemkových úprav je pre Slovenskú národnú stranu (SNS) jednou z priorít. Rozdrobenosť pôdneho vlastníctva je podľa strany obrovským problémom aj pre realizovanie vodozádržných opatrení. "Musíme byť schopní viac zadržiavať vodu v krajine, a to je možné budovaním spoločných zariadení, ktoré sú súčasťou riešenia komplexných pozemkových úprav," podčiarkla SNS.
        Strana Demokrati má ambíciu pokračovať v podpore slovenských poľnohospodárov z národných zdrojov. "Osobitne sa však chceme zamerať na výraznejšiu podporu špeciálnej výroby v poľnohospodárstve," uviedol za stranu Michal Kiča. Aj Demokrati chcú podľa neho pozemkové úpravy akcelerovať.
        KDH chce zmeniť podstatu poskytovania platieb, aby nárok na dotáciu nemal "každý hektár", ale "každý roľník". "Spustíme celospoločenskú diskusiu o potrebe zásadnej reformy pozemkového vlastníctva na odbornej a vzhľadom na citlivosť témy aj na občianskej úrovni. Výrazne zvýšime počet realizovaných projektov pozemkových úprav," podčiarkli kresťanskí demokrati.
        Hnutie Republika chce podporiť domácu poľnohospodársku produkciu a zvyšovať mieru potravinovej sebestačnosti. "Našou prioritou je vysporiadanie pozemkov v hospodárskych dvoroch, kde chcú poľnohospodárske subjekty investovať. Za dôležité považujeme aj zabezpečenie stability užívacích vzťahov k pôde. Budeme presadzovať odborné nominácie, personálnu stabilitu a riadne stanovenie termínov pri vybavovaní agendy Slovenským pozemkovým fondom," dodalo hnutie.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down