06.05.2016 | 11:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aplikácia priemyselne vyrábaných hnojív

V súčasnej ponuke techniky pre aplikáciu priemyselných hnojív sa môžeme stretnúť s viacerými technickými riešeniami. V najjednoduchšom prípade by sa dali rozdeliť podľa skupenstva aplikovaného priemyselne vyrobeného hnojiva. Vtedy by sme mohli hovoriť o aplikátoroch tuhých priemyselných hnojív, pod ktorými myslíme predovšetkým rozhadzovače, a aplikátoroch tekutých priemyselných hnojív, ku ktorým zaraďujeme hlavne postrekovače. Pri použití rozhadzovačov, alebo postrekovačov aplikujeme priemyselné hnojivá spravidla na povrch pôdy a hovoríme o tzv. plošnom hnojení.

V niektorých prípadoch však môžu byť hnojivá aplikované aj priamo do pôdy či už špeciálne riešenými sejačkami, ktoré spoločne s ukladaním osiva zabezpečujú aj aplikáciu hnojiva (tzv. hnojenie pod pätu), alebo rôznymi typmi plečiek s možnosťou prihnojovania ošetrovaných porastov.

Z technologického hľadiska aplikovania hnojív na pôdu alebo do pôdy môže prebiehať buď tzv. núteným rozhadzovaním, alebo gravitačným spôsobom. Pri nútenom spôsobe sa hnojivo rozptyľuje vplyvom udelenej mu kinetickej energie najmä využitím odstredivej sily (odstredivé rozhadzovače), alebo silným prúdom vzduchu (pneumatické rozhadzovače). Pri gravitačnom spôsobe hnojivo padá vplyvom gravitácie na zem, pričom pracovný záber stroja je menší alebo rovný konštrukčnej šírke aplikačného stroja. Rozhadzovače priemyselných hnojív pracujúce napr. na princípe vyhŕňania hnojiva (gravitačné rozhadzovače) nachádzajú najširšie uplatnenie v komunálnom sektore, prípadne pri pestovaní špeciálnych plodín a trvalých kultúr. S týmto princípom aplikácie sa však môžeme stretnúť aj pri riešení niektorých aplikátorov využívaných pri vápnení pôd. spravidla pracujúcich na odstredivom, alebo pneumatickom princípe.

Celý článok v RN č.19

S využitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. JOZEF ĎUĎÁK, CSc.

SPU Nitra

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down