12.07.2021 | 03:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aplikácie HACCP princípov do zabezpečenia zdravia končatín dobytka

Choroby pohybového aparátu patria po poruchách reprodukčného aparátu a mliečnej žľazy k najvážnejším ochoreniam hovädzieho dobytka.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - Systém analýzy rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov) je globálne najrozšírenejším systémom zameraným na zaistenie bezpečnosti potravín. Bol vyvinutý v 60. rokoch minulého storočia v USA pre Národnú leteckú a vesmírnu agentúru (NASA), ktorá potrebovala zabezpečiť ochranu všetkých potravinových a výživových produktov pred mechanickými, toxickými, chemickými alebo fyzikálnymi kontamináciami. Následne bol prijatý aj v Európe a v súčasnosti vychádza z Codex Alimentarius.
Krívanie na farmách dojníc predstavuje jeden z hlavných problémov, ktoré vyvolávajú:

  • Zníženie mliekovej produkcie a kvality mlieka.
  • Zvýšené používanie antiinfekčných liekov, s vysokým rizikom kontaminácie mlieka.
  • Zvýšenie problémov plodnosti a problémy s mastitídami.
  • Viac nahrádzaných zvierat, priamo alebo nepriamo v dôsledku predčasného brakovania, preto stúpajú ekonomické straty.
  • Viac welfare problémov a nárast obáv z médií a konzumentov.

Mali by sme:

  • Identifikovať komplex faktorov, ktoré by mohli vyvolávať krívanie, urobiť nápravy a eliminovať tieto faktory.
  • Zhodnotiť negatívne ekonomické dopady na produkciu a zvýšené brakovanie.
  • Vykonávať dôsledné multifaktoriálne hodnotenie (bodovanie od 1 do 5), pri rešpektovaní HACCP konceptu a princípov.

Manažment rizika kvality

  • Potrebné je začať s implementáciou SWOT (silné a slabé stránky, šance a riziká) zhodnotenia.
  • Implementácia HACCP konceptu (12 bodov) bude potom rýchlejšia a jednoduchšia na vykonanie krokov v systémovom a štruktúrovanom postupe.

Viac sa dočítate v článku prof. Gabriela Kováča v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 28.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down