Archív autora: Viera Uvírová

Filter

Kvalita kukuričnej siláže v sezóne 2018

„Genetický potenciál hybridov kukurice predstavuje základné východisko pre kvalitu kukuričnej siláže. Konečná kvalita siláže je ovplyvňovaná celým radom faktorov, a tak, v konečnom dôsledku: stráviteľnosť živín (hlavne vlákniny), využiteľnosť živín (hlavne škrobu) a chutnosť siláže, sú kľúčové faktory podmieňujúce konečný úspech. V uplynulej sezóne bolo na mnohých lokalitách charakteristickým rysom...

Kategórie: Rastlinná výroba

„Hodinu rozhoduješ, pol roka pestuješ, rok inkasuješ!“

Pod týmto názvom sa začiatkom novembra 2018 vo Zvolene uskutočnila odborná konferencia spoločnosti Limagrain Central Europe SE, Slovakia, ktorá ponúkla podnetné témy a informácie zamerané na komplexné hodnotenie hybridov kukurice, stráviteľnosť škrobu a vlákniny kukuričnej siláže, či predstavenie osvedčených a nových hybridov kukurice pre nasledujúcu sezónu.

Kategórie: Rastlinná výroba

Na ovocí škodí drozofila japonská

Najviac karanténnych škodlivých organizmov sa na naše územie dostáva medzinárodným obchodovaním s rastlinným tovarom. Postupnou zmenou klimatických podmienok sa tieto škodce u nás udomácňujú a rozširujú. Drozofila japonská - Drosophila suzukii prenikla na naše územie v roku 2014 a odvtedy jej výskyty zaznamenávame v ovocných sadoch v rôznych častiach republiky.

Kategórie: Rastlinná výroba

Verejné zbery kukurice prekvapili úrodami aj novinkami

Spoločnosť Pioneer Hi-Bred v termíne od 14. septembra do 16. októbra 2018 zorganizovala šesticu verejných zberov kukurice a to v Dolnom Dubovom, Sokolciach, Lúči na Ostrove, Orávke, Dúbravke a Komoči s cieľom predstaviť kompletné portfólio hybridov kukurice v rôznych agro-ekologických podmienkach a výrobných oblastiach naprieč Slovenskom. Pestovatelia sa tak mohli...

Kategórie: Rastlinná výroba

Posilnili neskorý segment kukurice

K tradičným vystavovateľom na Dni poľa kukurice v Seliciach patrí spoločnosť Syngenta. Aj v tomto roku priniesla viaceré perspektívne materiály, pri ktorých pestovatelia ocenia nielen poskytovanie nadpriemerných úrod, ale aj prispôsobivosť k meniacim sa podmienkam prostredia.

Kategórie: Rastlinná výroba