Archív autora: Viera Uvírová

Filter

Príprava 8. ročníka Celoslovenských dní poľa odštartovala

Dňa 26. júla 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie organizátorov Celoslovenských dní poľa (CDP) s vystavovateľmi osív, ochrany a výživy rastlín. Spoločnosť Profi Press, s. r. o. a Združenie agropodnikateľov družstvo Dvory nad Žitavou, na ktorého pôde sa výstava pravidelne koná, spoločne s vystavovateľmi, zhodnotili tento ročník a diskutovali o príprave...

Kategórie: Rastlinná výroba

Vplyv biokalu na produkciu a kvalitu trávneho porastu

Výrazný pokles výroby organických hospodárskych hnojív posúva do popredia rôzne alternatívne formy využívania hospodárskych odpadov organického pôvodu so zámerom riešiť deficit organickej hmoty v pôde a udržať pôdnu úrodnosť na požadovanej úrovni. Jednou z možností, je využitie digestátu – biokalu, odpadu po kontinuálnej fermentácii živočíšnych a rastlinných odpadov, ktorej cieľom...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Preemergentná ochrana rastlín pomocou herbicídov

Preemergentná aplikácia herbicídnych prípravkov na ochranu rastlín je aplikácia vykonaná pred vzídením plodiny aj burín po sejbe, spravidla do troch dní od vykonania sejby. Aktuálne sa preemergentná aplikácia herbicídov bude vykonávať po sejbe ozimných olejnín (kapusta repková pravá) a potom neskoršie po sejbe hustosiatych ozimných obilnín (pšenica letná forma ozimná,...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Efektívne spôsoby ochrany poľných plodín

Súčasnú poľnohospodársku výrobu si nemožno predstaviť bez využívania integrovanej ochrany rastlín pred chorobami, škodcami a burinami. Popri mechanických a preventívnych spôsoboch regulácie škodlivých činiteľov, významnú úlohu v nej zohrávajú chemické prípravky. Nehľadiac na cenu chemických preparátov, určených na ošetrovanie poľných kultúr, je ich používanie najefektívnejším a najúčinnejším spôsobom ochrany rastlín...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Choroby cukrovej repy sú na vzostupe

Teplo a zrážky spôsobujú na cukrovej repe okrem priaznivých účinkov na rast a cukornatosť aj rozvoj hubových ochorení. Najrozšírenejšie ochorenie na cukrovej repe v tomto období je jasne viditeľné poškodenie listov verticíliovým vädnutím repy (Verticilium albo-atrum). Táto polyfágna pôdna huba napadá predovšetkým cievne zväzky (xylém). Okrem cukrovej repy napadá hlavne...

Kategórie: Rastlinná výroba

Deň poľa obilnín – „Zasiate pre život“

Pod týmto názvom sa uskutočnil v poradí už 7. ročník prehliadky slovenských odrôd hustosiatych obilnín v Hornom Mýte, v rámci ktorého predstavili osvedčené odrody, ale aj 15 perspektívnych materiálovaktuálne zaradených v štátnych odrodových skúškach. Podujatie zorganizovali spoločnosti Istropol Solary, a. s., Osivo a. s. Zvolen a Bayer s ponukou riešení...

Kategórie: Rastlinná výroba

O svoju budúcnosť sa nemusia obávať

Brezovica patrí k najvýznamnejším obciam Šariša. Leží v údolí rieky Torysa na úpätí Levočských vrchov a pohoria Bachureň v nadmorskej výške približne 550 metrov. V tomto na pohľad malebnom, ale na podmienky drsnom a členitom kraji hospodári rodina Čačovcov. Opierajú sa o vlastnú pracovitosť, húževnatosť, dravosť a ako pravým Šarišanom...

Kategórie: Rastlinná výroba, Reportáž

Prosovité trávy – hospodársky významné buriny

K druhom burín, ktoré sa v priebehu posledného polstoročia preradili zo skupiny so zanedbateľnou škodlivosťou k hospodársky najvýznamnejším druhom, a to najmä v širokoriadkových plodinách, patria prosovité trávy. Vo svete existuje niekoľko sto druhov tráv z rodu proso, z ktorých sa na Slovensku vyskytujú hlavne tri druhy s niekoľkými poddruhmi,...

Kategórie: Rastlinná výroba

Ozimne obilniny a príprava pôdy

Za ostatné desaťročné obdobie zaznamenávame trend rastúcich hektárových úrod. Tieto sú najvýraznejšie ovplyvňované poveternostnými podmienkami, ktoré sa v posledných rokoch výrazne regionálne líšia. Aj preto, v extrémnejších rokoch, sledujeme vyrovnávanie, resp. zotieranie donedávna bežných rozdielov v dosiahnutých úrodách medzi jednotlivými regiónmi.

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa