Archív autora: Viera Uvírová

Filter

Hraboš poľný lokálne opäť na vzostupe

V miestach, kde nie sú proti hrabošom vykonávané ošetrenia, dochádza v intervaloch 3 - 4 rokov k jeho premnoženiu. Premnoženiu napomáha dnešný system obrábania pôdy s menším možstvom kultivačných zásahov, častokrát s vylúčením orby, veľké množstvo pozberových zvyškov na poli, veľa výmrvu, nevhodný osevný postup, ale aj dlhodobé otepľovanie.

Kategórie: Rastlinná výroba

Medzinárodný deň poľa v Euralis demo parku

S predsavzatím budovať tradíciu stretnutí s pestovateľmi a obchodnými partnermi, zorganizovala spoločnosť Euralis v polovici septembra vo svojom demo parku vo Veľkom Mederi prvý ročník medzinárodnej poľnej konferencie, ktorej súčasťou bolo predstavenie kompletného portfólia odrôd kukurice, sóje a ciroku. ...

Kategórie: Rastlinná výroba

Nezanedbajme ochranu obilnín proti škodcom

Chcem týmto upozorniť agronómov, aby nezabudli na pôdneho škodcu v pšenici, ktorý sa vyskytuje lokálne. Prejavuje sa rozžuvanými listami, ktoré vidieť zo začiatku len zblízka, neskôr však zďaleka prekvapia veľké plochy bez rastlín. Vtedy býva už na zásah neskoro, lebo larvy hrbáča obilného (Zabrus tenebrioides) sú už vyvinuté a ťažko...

Kategórie: Rastlinná výroba

Prognóza úrod kukurice siatej v roku 2018

Kukurica je už od dávna nazývaná kráľovnou našich polí a to nielen z dôvodu jej veľkoplošného zastúpenia na našom území, ale aj z hľadiska jej širokého využitia v poľnohospodárstve, v potravinárstve i v priemysle. Produkcia tejto dôležitej plodiny sa za posledné storočie významne zvýšila. Pri jej širokoriadkovom spôsobe pestovania je...

Kategórie: Rastlinná výroba

Deň poľa kukurice s benefitmi

Koniec augusta patril Dňu poľa zameraného na predstavenie hybridov kukurice spoločnosti Oseva a.s. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci a na poliach spoločnosti SLOV – MART, s.r.o. Pestovatelia trnavského regiónu sa mohli presvedčiť, ako hybridy kukurice ustáli nie práve najpriaznivejšie tohtoročné podmienky.

Kategórie: Rastlinná výroba

Uplatnené technológie v pestovaní slnečnice s vplyvom na úrody

Olejnaté plodiny majú v systéme poľnohospodárstva Slovenskej republiky významné postavenie pre ich mnohostranné využitie. Vo svete je slnečnica ročná štvrtou a na Slovensku druhou najdôležitejšou olejninou hneď po kapuste repkovej pravej. Celá rastlina slnečnice ročnej a jej jednotlivé časti poskytujú mnohostranný hospodársky úžitok. V štátoch Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Príprava porastu a zber slnečnice ročnej

Olejnaté plodiny majú v našom poľnohospodárstve trvale významné postavenie pre ich viacstranné využitie. Výmera ich pestovania z roka na rok stúpa. Záujem o repkové a slnečnicové semená je nielen zo strany tukového priemyslu, ale aj z ďalších technických odvetví. Pre prvovýrobcov to znamená, že pestovanie repky a slnečnice je stále...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa