Automatizované kŕmne systémy

V 50. čísle Roľníckych novín zo dňa 9.decembra 2015 bol uvedený článok o konštrukcii miešacích kŕmnych vozov. Dnes by som chcel na tento článok nadviazať a predstaviť čitateľom progresívnejšie riešenie pre moderné farmy, ktoré sa vybudujú alebo sa zrenovujú.

Aj napriek problémom, ktoré sú s odbitom mlieka, dobrý farmár má záujem o novinky ktoré  sa vyvinuli pre oblasť  moderného kŕmenia HD. Ako som v predchádzajúcom článku uviedol, kvalita techniky v poľnohospodárstve je kľúčovou pri požiadavke dosahovania ekonomickej  prosperity. V živočíšnej výrobe je rozhodujúci kvalitný systém prípravy krmiva, kde dôležitú úlohu zohráva kvalitná technika, ktorá dokáže krmovinárom stanovenú KKD (kompletnú kŕmnu dávku) pripraviť. Jeho kvalitatívne parametre rozhodujú o kvalite KKD, produktivite práce a celkovom čase nasadenia techniky. Pri rozhodovaní treba brať do úvahy nielen finančné možnosti, ale náležitou sa stáva aj prejavujúci sa nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Moderný farmár, ktorý sa venuje chovu HD a má rodinu, rád uvíta techniku ktorá dokáže pripraviť a založiť krmivo počas niekoľkých dní bez jeho prítomnosti na farme. Veď aj  farmár má nárok na dovolenku s rodinou nielen v blízkosti farmy. A práve automatizované kŕmne systémy toto umožňujú.

Viac v RN č. 49

Ing. ŠTEFAN BOĎO, PhD.

Slovenská poľnohospodárska univerzita  v Nitre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *