14.06.2021 | 07:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Bezpečnosť potravín - riešenia pre budúcnosť

Bezpečnosť potravín bude v nasledujúcich desaťročiach zásadným spôsobom ovplyvnená ekologickou legislatívou, spotrebiteľským správaním a určitými riešeniami.

Ide o riešenia:

 • Redukcia emisií skleníkových plynov o 55 % do roku 2030 oproti 1990 - právne záväzné.
 • Podpora stanovenia cieľa redukcie skleníkových plynov aj pre rok 2040.
 • Ukončenie priamych aj nepriamych dotácií na fosílne palivá do roku 2025.

Ďalším cieľom bude posilnenie udržateľnosti poľnohospodársko-potravinárskeho sektora; stratégia ako taká právne nezáväzná; ciele do roku 2030; revízia plánovaná na rok 2023.

 • Udržateľnosť kľúčovým slovom, oficiálna definícia „udržateľnosti“ ale chýba. Posilnená by mala byť v celom potravinovom reťazci (primárna výroba, spracovanie, obchod, obalové materiály, transport).
 • Posilňuje dôraz na očakávania spotrebiteľov - čerstvosť a menej spracované potraviny získané udržateľným spôsobom. Európska komisia (EK) tiež zdôrazňuje požiadavku na skrátenie dodávateľských reťazcov.
 • Potravinové systémy stále zostávajú jednou z hlavných príčin zmeny klímy, do roku 2030 musí mať potravinový dodávateľský reťazec neutrálny alebo pozitívny vplyv na životné prostredie a klímu.
 • Stravovanie v EÚ je neudržateľné - spotrebitelia prekračujú výživové odporúčania, EK preto plánuje podporiť opätovné formulácie potravín tak, aby boli výživové odporúčania dodržiavané a zaviesť nutričné ​​profily potravín.
 • Na správanie spotrebiteľov majú vplyv aj spracovatelia potravín, ktorí sa podieľajú na spoluvytváraní trhu. Rozhodovanie spotrebiteľov ovplyvňujú typy a nutričné ​​zloženie potravín. EK preto vypracuje kódex správania EÚ pre zodpovedné podnikateľské a marketingové postupy; vyžiada si záväzky od potravinárskych spoločností a organizácií, že prijmú konkrétne opatrenia v oblasti zdravia a udržateľnosti so zameraním najmä na zmenu zloženia potravinárskych produktov v súlade s pokynmi pre zdravé a udržateľné stravovanie.
 • EK sa zmieňuje o prispôsobení marketingových a reklamných stratégií tak, aby cenové kampane pri potravinách neskresľovali vnímanie hodnoty potravín zo strany občanov. Podľa nej bude nutné vyvarovať sa marketingových kampaní, ktoré propagujú mäso za veľmi nízke ceny.

Kódex správania EÚ

 • Komisia je stále vo fáze príprav.
 • Jedna z hlavných myšlienok by mala byť pomôcť spotrebiteľom v prechode k trvalo udržateľnému stravovaniu, vrátane zníženia spotreby živočíšnych výrobkov a podpory posilnenia spotreby rastlinných alternatív.
 • Obsiahnuté by mali byť témy cenovej propagácie potravín, umiestňovanie potravín na konkrétne miesta v regáloch obchodov, eliminácia nezodpovedných marketingových štandardov, riešenie problematiky neoprávneného používania zdravotných a výživových tvrdení či zavádzajúcich praktík.
 • Súčasťou Kódexu by mala byť aj redukcia potravinového odpadu a označenie welfare zvierat.
 • Kódex sa bude venovať aj nastaveniu kompenzácie (zo strany spoločností) za náklady na riešenie negatívnych externalít v oblasti environmentálnej, ekonomickej a zdravotnej.
 • Predloženie plánované na druhý štvrťrok 2021 (mierny odklad, hrozí ďalší odklad do roku 2022).
 • Kódex bude kombinovať dobrovoľné iniciatívy doplnené o povinné ciele (najmä v oblasti nutrientov).

Viac sa dočítate v príspevku prof. Ing. JOZEFA GOLIANA, Dr., predsedu Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV, v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 24.

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down