06.08.2014 | 11:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Biologická bezpečnosť pasienkového chovu

Pasienkový chov má v porovnaní s chovom v uzavretých ustajňovacích objektoch zásadný vplyv na vytváranie a udržovanie dobrého zdravotného stavu zvierat. Pobyt na pastvine vytvára predpoklady pre expresiu prirodzených prejavov chovania, vrátane zníženia frekvencie stresových podnetov. Avšak i pri tomto spôsobe chovu zvierat je jedným z významných predpokladov dosiahnutie ekonomickej rentability chovateľa pri súčasnom dodržovaní zásad biologickej bezpečnosti chovu (biosekurity).

Biosekurita v oblasti chovu mäsového dobytka je priamo závislá od systému chovu, kedy v priebehu vegetačného obdobia sú zvieratá na pastvinách a v zimnom období v maštaliach. Zatiaľ čo dodržovanie základných opatrení biosekurity v priebehu zimného ustajnenia je pomerne jednoduché a účinné, v priebehu pastvy nie je možné dodržovať striktne všetky opatrenia biologickej bezpečnosti a ich účinnosť je všeobecne nízka. Biologickú bezpečnosť ovplyvňujú tri základné činitele - zviera, človek, chovné prostredie a samozrejme i výskyt pôvodcov ochorenia (patogénov).

Viac sa dočítate v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 32.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down