Boxové ustajnenie vo výkrme dobytka

Voľné boxové ustajnenie pre výkrmový hovädzí dobytok, resp. býky, je v praxi až na výnimky nevyužívané. Napriek tomu možno tvrdiť, že výhody tohto spôsobu ustajnenia sú zrejmé.

Je to preto, že systémy ustajnenia, ktoré sú závislé od slamy, môžu byť v niektorých výrobných podmienkach nepoužiteľné (hlboká či vysoká podstielka, pestovanie krátkosteblových odrôd obilnín a iné). Pred bezmála 20 rokmi sa v Uhříněvsi (pri Prahe), v novej experimentálnej výkrmni, overoval pre vykrmované býky systém boxového ustajnenia s ustielaným ležoviskom a tento bol porovnávaný s technológiou ustajnenia na vtedy presadzovaných spádovaných lôžkach s tzv. „vysokou podstielkou“. Niekoľkoročné sledovanie jednoznačne potvrdilo prednosti boxových ležovísk i pre býky. Tie sa prejavili nielen vyššími hmotnostnými prírastkami, menšou úrovňou strát, adekvátnejším správaním zvierat, ale i celkovo lepšou ekonomikou výkrmu, ktorá bola výsledkom nielen podstatne skráteného výkrmového obdobia, ale tiež lepšieho zdravotného stavu (minimálny výskyt prišliapnutých chvostov, semenníkov, sponiek a podobne). V priebehu výkrmu bolo dosahované menšie brakovanie a väčšia pohoda ustajnených býkov.
K nevýhodám tohto systému ustajnenia patria vyššie investičné náklady na technológie a zariadenie stajní (až o 15 % v porovnaní s ostatnými systémami ustajnenia), kde najdrahšou položkou býva inštalácia boxových zábran a ďalších konštrukčných prvkov. Voľné boxové maštale pre výkrm dobytka sú tiež náročnejšie na organizáciu práce, a to v porovnaní napr. s celoroštovým ustajnením (vyhrňovanie hnoja, stlanie a úprava boxového lôžka, presuny zvierat, zvýšené riziko zranení ošetrovateľov pri pohybe medzi býkmi a podobne). Jednoznačne možno potvrdiť, že boxové ustajnenie je pri splnení parametrov uvedených v tabuľke 2 na vysokej úrovni welfare. Výkrmca môže počítať oproti spádovanému lôžku (Trettmist) s viac než polovičnou spotrebou steliva, a až so 4- až 5-násobnou úsporou steliva oproti technológii ustajnenia na hlbokej podstielke.

Viac sa dočítate v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 11 – v Téme týždňa venovanej technológiám ustajneniu hovädzieho dobytka.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *