16.01.2019 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Brexit ovplyvní najmä rozpočet na Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ

Ak Spojené kráľovstvo odíde z EÚ, pre poľnohospodárov to bude znamenať predovšetkým menej peňazí na Spoločnú poľnohospodársku politiku (CAP). Zostávajúce členské krajiny vrátane Slovenska budú musieť počítať so zvýšením národným zdrojov na spolufinancovanie európskych programov, ale aj so zvýšenou administratívou. Uviedol to Michal Feik z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

"Odchod Spojeného kráľovstva sa časovo prekrýva s finišovaním Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ po roku 2020. Spojené kráľovstvo doteraz bolo čistým platcom a jedným z najväčších prispievateľov do rozpočtu Únie. Preto výpadok príspevku Spojeného kráľovstva bude mať vplyv aj na zmenu alokácií zdrojov EÚ pre jednotlivé politiky. Brexit bude mať teda vplyv na celkovú finančnú obálku budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ po roku 2020 a musíme počítať s jej 5-percentným znížením," vysvetlila Gabriela Matečná (SNS), podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Na národnej úrovni sa výpadok finančných zdrojov v rámci CAP dotkne alokácií pre priame platby a jednotlivé programy v pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva. Takýmito programami budú Program rozvoja vidieka (PRV), Integrovaný regionálny operačný program (IROP), Operačný program Rybné hospodárstvo (OPRH), Cezhraničná spolupráca (Interreg), ale napríklad aj školský program, ktorý je financovaný z prostriedkov EÚ aj SR.
"V súlade s týmito výpadkami bude potrebné počítať so zvýšením národných zdrojov pre spoločnú poľnohospodársku politiku - spolufinancovanie programu rozvoja vidieka, trhovo orientovaných výdavkov, ako aj na spolufinancovanie ďalších programov v pôsobnosti rezortu," upozornila Matečná.
Agrorezort počíta s tým, že odchod Spojeného kráľovstva zo spoločného trhu bude znamenať aj zvýšenie nárokov na niektoré administratívne a odborné činnosti súvisiace napríklad s registráciou veterinárnych biopreparátov a liečiv alebo s hodnotením účinných látok prípravkov na ochranu rastlín, ako aj na hodnotenie samotných prípravkov na ochranu rastlín za účelom ich autorizácie. To si vyžiada zvýšené nároky na personálne kapacity, technické vybavenie a tým pádom aj rozpočet.
Obchodná výmena so Spojeným kráľovstvom s agropotravinárskymi komoditami dosiahla v roku 2017 pozitívne saldo obchodnej bilancie vo výške 23,1 milióna eur. V roku 2017 sa zo SR vyviezlo do Spojeného kráľovstva agrárny tovar za 58,9 milióna eur, kým dovoz bol 35,8 milióna eur. V rámci EÚ-28 nie je agropotravinárska zahraničnopolitická výmena SR s Spojeného kráľovstva s agrárnymi výrobkami významná.
Podiel Spojeného kráľovstva na slovenskom exporte bol v roku 2017 na úrovni 2,08 % a podiel importu zo Spojeného kráľovstva na celkovom importe predstavoval 0,84 %. V exporte zo SR dominujú dve položky - čokoláda za 17,3 milióna eur a syry za 10,9 milióna eur. Ďalšími položkami sú potravinové prípravky a cukrovinky. V importe do SR dominujú tiež dve položky - čokoláda za 9 miliónov eur a alkoholické nápoje, najmä whisky za 6,2 milióna eur.
"Plánovaný odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie nás neteší. Ak však nastane, bude to veľká výzva pre naše agropotravinárske podniky, aby sa kvalitou svojich produktov dokázali presadiť na trhu Veľkej Británie a Severného Írska," uzavrela Matečná.
(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down