Brexit v súvise s vývojom poľnohospodárstva

Veľká Británia sa na základe referenda rozhodla pre vystúpenie z Európskej únie (brexit). Táto udalosť, ktorá isto zásadne ovplyvní vývoj hospodárstva únie a jej krajín, bola dôvodom zhrnúť a zanalyzovať vývoj agrárnych ukazovateľov Veľkej Británie v porovnaní s ČR a s poľnohospodársky významnými štátmi únie.

Vo Veľkej Británii sa chová takmer 10 miliónov kusov hovädzieho dobytka (11 % z EÚ), 4,8 miliónov ošípaných (3 % z EÚ) a z krajín EÚ najviac oviec a kôz (23 mil. kusov a 23 % z únijných stavov). Významným obchodným partnerom v zahraničnom obchode boli pre Britániu krajiny EÚ-28, ktoré v roku 2018 tvorili 50 % celkového britského zahraničného obchodu. Na celkových vývozoch a dovozoch Veľkej Británie sa potravinárske výrobky podieľali 4,3 a 5,9 %.

Občania Veľkej Británie (Spojeného kráľovstva Anglicka, Škótska, Walesu a Severného Írska) hlasovali v právne nezáväznom referende 23. júna 2016 o vystúpení zo zväzku Európskej únie. Z 33,5 mil. občanov, ktorí sa referenda zúčastnili, hlasovala nadpolovičná väčšina (17,4 mil. a 51,9 %) pre brexit, proti vystúpeniu z únie sa vyslovilo 16,1 mil. a 48,1 % občanov.
Na základe výsledkov referenda premiérka Spojeného kráľovstva Theresa Mayová 29. marca 2017 oficiálne oznámila Európskej rade, že hodlá vystúpiť z EÚ na základe článku 50 Lisabonskej zmluvy. Týmto právnym aktom skončila zrejme organizačne najjednoduchšia časť brexitu. V dôsledku ťažkých rozporov pri vyjednávaní v britskom parlamente, vo vláde, v regiónoch i v rámci skupín obyvateľstva sa pre opakované posúvanie pôvodného termínu dosiaľ nepodarilo vyjednať a schváliť prijateľné podmienky brexitu. Preto bude možno spoľahlivo posúdiť mnohými britskými a únijnými národohospodármi, ekonómami, politikmi a ďalšími odborníkmi predpokladané ekonomické dopady brexitu na hospodárstvo Veľkej Británie (V. B.), EÚ a ich štátov až po špecifikáciu a schválenie podmienok brexitu. Cieľom príspevku je najmä stručná analýza vývoja a aktuálneho stavu agrárnych ukazovateľov V. B. v EÚ.

V príspevku uvádzané údaje sú prevzaté z verejne dostupných databáz, najmä Faostatu a Eurostatu, špeciálnych materiálov EÚ, Českého štatistického úradu a ďalších (hlavne zahraničných) publikovaných literárnych prameňov. Prvá časť stručne uvádza niektoré zaujímavosti spojené s členstvom V. B. v EÚ, o jej politickom systéme a vývoji vybraných celospoločenských ukazovateľov. Druhá časť je zameraná na hlavné britské agrárne ukazovatele a ich porovnanie s priemerom únie, s poľnohospodársky významnými štátmi únie Nemeckom a Francúzskom, s dôležitým výrobcom a exportérom potravín Poľskom a s Českou republikou. Tretia časť príspevku popisuje ukazovatele medzinárodného agrárneho obchodu V. B.

Celý článok Ing. JINDŘICHA KVAPILÍKA, DrSc. a kol. z VÚŽV, v. v. i., Praha Uhříněves je uverejnený v Týždenníku ROĽNÍCKE NOVINY č. 41.

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down