19.05.2014 | 01:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Carrefour odoberal tovar bez označenia dátumu výroby bez námietok

Postup reťazca Carrefour na Slovensku, ktorý počas celého roka bez námietok odoberal tovar bez označenia dátumu výroby a následne na konci roka vyrubil pokuty často vo výške blížiacej sa celoročnému obratu dodávateľov, považuje Potravinárska komora Slovenska za konanie, ktoré je v zmysle Obchodného zákonníka v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku.

"Súdy by takému konaniu nemali priznať súdnu ochranu," myslí si Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska (PKS). Pripomenul, že platná komunitárna legislatíva v označení potravín nevyžaduje uvádzať dátum výroby. V súčasnosti sú výrobcovia povinní v označení potravín uvádzať dátum spotreby, ktorý sa vyjadruje slovami "spotrebujte do" alebo "dátum minimálnej trvanlivosti" v spojení s príslušným číselným údajom.
"Požiadavka obchodného reťazca nie je uvádzať dátum výroby priamo v označení výrobkov, ale dátum výroby uvádzať v sprievodných dokumentoch," povedal Poturnay pre TASR. Avšak aj takáto požiadavka je podľa neho nad rámec platnej komunitárnej legislatívy. "Stojí to výrobcov značné finančné náklady."
Prezident PKS nepopiera, že súčasťou dodávateľsko–odberateľských zmlúv môžu byť aj povinnosti, ktoré nie sú ustanovené legislatívou.
"Otázkou však je, pre koho je informácia o dátume výroby užitočná a či nejde len o šikanovanie dodávateľov. Pretože ak odberateľ – obchod má informáciu o dátume spotreby, je na jeho rozhodnutí, či výrobok od dodávateľa nakúpi, respektíve v akom množstve ho nakúpi tak, aby ho do skončenia uvedenej lehoty predal. Neviem posúdiť, čo viedlo obchodný reťazec k vymáhaniu pokút za neuvedenie požadovaných údajov, v každom prípade ma to zaráža, keďže Carrefour je signatárom európskej Iniciatívy dodávateľsko-odberateľských vzťahov za Belgicko, Francúzsko, Taliansko, Poľsko, Rumunsko a Španielsko. Nemyslím si, že je správne, aby majitelia spoločnosti, ktorí majú záujem správať sa v rámci dodávateľsko–odberateľských vzťahov eticky, v inom štáte opustili etické princípy," povedal Poturnay.
Informácie, ktoré sa povinne uvádzajú v označení potravín, sú jednotne stanovené európskou smernicou už od roku 1979, ktorá bola v priebehu platnosti podrobená mnohým zmenám a doplnkom. Od roku 2008 prebiehala na európskej úrovni diskusia o zmenách v označovaní potravín, ktorá bola koncom roka 2011 zavŕšená prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom. Toto nariadenie sa začne povinne uplatňovať od 13.12.2014. Najvýznamnejšie zmeny sa týkajú najmä veľkosti písma, uvádzania krajiny pôvodu a uvádzania výživových hodnôt.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down