02.01.2023 | 03:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chemická ochrana okrasných rastliniek

Prvým spôsobom je dezinfekcia pôdy chemickými prípravkami. Jedným z nich je Basamid s účinnou látkou dazomet (nie je dostupný v malospotrebiteľskom balení – MB). Ničí huby, háďatká, pôdnych škodcov a klíčiace buriny.

Po rovnomernom rozhodení po povrchu hrudkovitej vlhkej pôdy v množstve 50 g/m2 (proti burinám postačuje 30 g/m2) sa ihneď zapraví do hĺbky 20 cm kultivátorom alebo pluhom. Povrch sa zarovná a povalcuje. Následne je potrebné pôdu zakryť fóliou optimálne počas 21 dní. Pred aplikáciou a po nej sa nesmie použiť maštaľný hnoj, rašelina alebo vápno.
V uzavretých priestoroch sa musia odstrániť všetky rastliny a zároveň sa musí zamedziť unikaniu vznikajúcich plynov do susedných priestorov s rastlinami. Pri ošetrovaní na hromadách sa zemina vrství na čistom podklade (najlepšie na fólii, nie na asfalte alebo betóne) po vrstvách hrubých 20 cm, pričom sa každá vrstva presype prípravkom v dávke 30 alebo 50 g/m2. Zemina sa vrství najviac do výšky 1 m. Hromada sa následne prikryje fóliou na 21 dní. Pri teplote pod 6 ºC alebo nad 30 ºC dezinfekciu radšej nevykonávajte.

Do ošetrenej pôdy sa môže siať alebo vysádzať až po uplynutí ochrannej doby, ktorá závisí od vlhkosti, štruktúry pôdy a teploty, ale i tak je minimálne 30 dní.
Tesne pred výsevom alebo výsadbou sa ešte odporúča tzv. žeruchový test. Z rôznych miest a rôznych hĺbok ošetrenej pôdy odoberte vzorky. Odobratú zeminu naplňte do sklených nádob s tesným uzáverom, do každej na vlákno zaveste navlhčený chumáč vaty so semenami žeruchy na povrchu a nádobu okamžite tesne uzavrite. Vždy pripravte aj jednu nádobu s neošetrenou zeminou ako kontrolu. Pri izbovej teplote 20 – 22 ºC bude výsledok zrejmý za 2 dni. Aj stopy plynu môžu spôsobiť, že semená nevyklíčia vôbec alebo oneskorene, poprípade sa vzídené rastlinky líšia od kontroly. V tom prípade pôdu znova prekyprite a za niekoľko dní skúšku zopakujte.

Druhým spôsobom ochrany semenáčikov okrasných rastlín je zálievka po výseve alebo výsadbe. Pomocný prípravok Carpocapsae System (aj MB) obsahuje živé makroorganizmy - parazitické hlístice Steinernema carpocapsae. Aplikuje sa formou zálievky alebo postreku. Účinkuje proti morám, obaľovačovi jablčnému, vijačkám, tipuliam, medvedíkovi obyčajnému, psote rajčiakovej a muške brehovej. Ďalší pomocný prípravok Nemaslug 2.0 (nie MB), ktorý obsahuje živé makroorganizmy Phasmarhabditis californica je účinný proti premnoženým slimákom a slizniakom. Prípravok na ochranu rastlín Scala (nie MB) s účinnou látkou pyrimethanil sa aplikuje zálievkou pred výsadbou rastlín pochádzajúcich z cibúľ alebo hľúz.

Vo všetkých vyššie uvedených použitiach prípravkov na ochranu rastlín alebo pomocných prípravkov odporúčame dôkladne si prečítať návod na použitie uvedený na etikete.

Ing. STANISLAV BAROK, ÚKSÚP - Odbor ochrany rastlín

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down