01.02.2019 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chov kráv bez trhovej produkcie mlieka v zime

Systém chovu kráv bez trhovej produkcie mlieka (BTPM) uplatňovaný vo väčšine chovov v letnom období, ktorým je celodenný pobyt zvierat na pastvine, sa v zimnom období člení na dva systémy.

Prvým (v EÚ i v ČR najbežnejším) systémom je ustajnenie a kŕmenie v maštali, druhým je pobyt zvierat „vonku“ (na pastvine, v zimovisku) i v zimných mesiacoch. Ako je pri hodnotení všetkých systémov bežné, má aj celoročný chov kráv bez TPM „vonku“, resp. bez ich pobytu v stajni, prednosti i nedostatky.
Cieľom príspevku je na základe predovšetkým zahraničných výsledkov a skúseností na niektoré klady a zápory zimného vonkajšieho chovu kráv bez TPM (zimnej pastvy) poukázať. Zahraničné údaje sú prepočítané v kurze 1 € = 25,00 Kč, 1 CAD (kanadský dolár) = 17,00 Kč, GBP (britská libra) = 29,00 Kč a 1 USD (americký dolár) = 21,50 Kč.
Problematike zimnej pastvy hovädzieho dobytka sa v objemnej publikácii „Lehrbuch der Rinderzucht“, vydanej takmer pred 100 rokmi v Berlíne, venuje jej autor J. Hansen (1921). V kapitole Pastva a maštaľný chov okrem iného uvádza: „V novšej dobe možno pre starší mladý dobytok odporučiť tzv. zimnú pastvu. Pri tomto spôsobe by zvieratá mali nájsť podstatnú časť potreby živín na pastvine i v zime. Zvieratá, ktoré musia mať k dispozícii kôlňu s trvalým prístupom, znášajú tento spôsob chovu v nie príliš drsných klimatických podmienkach celkom dobre. Vytvorí sa im vonkajšia vrstva hrubej a spodná vrstva hustej srsti, a preto v tomto teplom kožuchu netrpia chladom“.
Mládek a kol. (2006) konštatujú, že v podmienkach ČR v rámci zimnej pastvy väčšinou ide o pobyt kráv bez TPM na pastvine s prikrmovaním. Jednou z možností zaistenia dostatočnej produkcie biomasy je zaradiť do pastevného areálu porasty pokosené v auguste, ktoré do konca vegetačnej sezóny dostatočne obrastú. Za problém autori považujú nebezpečenstvo výskytu plesní, ktoré môžu vyvolávať dietetické poruchy zvierat.

Celý článok Ing. Jindřicha Kvapilíka, Dr. Sc. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves je uverejnený v týždenníku ROĽNÍCKE NOVINY č. 6.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down